Deel deze pagina

Herinrichting begraafplaatsen

De Gemeente Londerzeel is in 2010 gestart met de herinrichting van de 5 begraafplaatsen in Londerzeel.

Intussen werden de begraafplaatsen van Steenhuffel, Malderen en Londerzeel Sint-Jozef aangepakt.

Voor de inventarisatie van de waardevolle graven op deze begraafplaatsen deed het bestuur een beroep op de expertise van een kunsthistorica en op de vrijwilligers van de funeraire werkgroep 'De Immortellen'.

Begraafplaats Steenhuffel

In 2010 werd de begraafplaats van Steenhuffel heringericht. Landschapsarchitect Andy Malengier tekende hiervoor het plan.

De begraafplaats is nu een oase van groen geworden. Een haag vervangt de kerkhofmuur die in zeer slechte staat was. Er staan ook gieterrekken. Voor de ontgraven overledenen kwam een herdenkingsmuur in cortenstaal.

Bij de oplijsting werden 26 grafzerken van de middengang geïnventariseerd als waardevol funerair erfgoed. 

Ook het herdenkingsmonument van de gebroeders Van Doorslaer wordt op de begraafplaats in Steenhuffel geplaatst.

Begraafplaats Malderen

Eind 2014 werd de begraafplaats van Malderen heringericht. Het oud-strijdersperk werd opgefrist, opgekuist en heraangelegd. Ook kwam er een herdenkingsmuur voor de ontgraven overledenen. 

Tussen de zerken werd vetkruid (Sedum) geplant. Ook de wandelwegen werden ‘vergroend’: gras vervangt de kiezelsteentjes wat tegelijk de toegankelijkheid verbetert. Het oud-strijdersperk werd opgefrist met een bodembedekker. Zo heeft de begraafplaats ook in de winter een frisse, groene aanblik. 

Ook daar staan gieterrekken. 

Begraafplaats Sint-Jozef

De begraafplaats van Londerzeel Sint-Jozef is uniek omdat deze naast de kerk ligt. In 2014 werden er de ontgravingen voorbereid. In 2015 volgde dan de definitieve ontruiming van de perken met vervallen zandgraven. Nabestaanden konden ook op deze begraafplaats kiezen om tegen betaling hun dierbare(n) van een zandgraf naar een concessie te laten overplaatsen.

Voor de ontgraven overledenen kwam een herdenkingsmonument in cortenstaal. Zo kunnen nabestaanden hun dierbare(n) blijvend gedenken op de begraafplaats. 

Er staan ook gieterrekken.

Begraafplaatsen Londerzeel: Berkenlaan en Beemden

De herinrichting van de oude begraafplaats (Berkenlaan) wordt voorzien in 2020. De aanplakking gebeurt in het voorjaar van 2019 zodat deze - zoals het decreet het voorschrijft - gedurende 1 jaar blijft staan. 

De vrijwilligers van de funeraire werkgroep 'De Immortellen' zijn inmiddels begonnen met het oplijsten van de waardevolle grafzerken.

Op het oud-strijdersperk Berkenlaan worden nieuwe grafzerken voor de gesneuvelden van WOI geplaatst. Het oud-strijdersperk Beemden wordt afgewerkt met een blauwe steen om eenvormigheid te creëren.

De restauratiewerken aan de kerkhofmuur van de oude begraafplaats zijn gestart op maandag 22 oktober. De restauratie gebeurt in twee fases, te beginnen aan de muur die paalt aan de Hendolfstraat. De 2de fase voorziet de Gemeente dan in 2019-2020.

Gezien er op de oude begraafplaats nog enkel bijzettingen gebeuren, wordt deze begraafplaats ingericht als een begraafpark met een oase van groen.

De restauratiewerken worden gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant en de werken worden uitgevoerd door 3Wplus. De kostprijs bedraagt 25.000 euro waarvan er 5.625 euro wordt gesubsidieerd.

De herinrichting van de nieuwe begraafplaats (Beemden) volgt dezelfde timing als de begraafplaats in de Berkenlaan.

Oud-strijdersperken

Op de Londerzeelse begraafplaatsen wordt de nodige aandacht geschonken aan de oud-strijdersperken waarbij eenvormingheid wordt gecreëerd en eventuele schade beperkt. Enkel de ruggen blijven behouden en worden verankerd op een betonnen sokkel.

Ook deze werken gebeuren in fases. Zo staan de oud-strijdersperken van Beemden, Steenhuffel en Londerzeel Sint-Jozef op de agenda van 2018-2019.

De grafzerken op het oud-strijdersperk van Malderen hebben verschillende afmetingen waardoor het niet mogelijk is om hier eenvormigheid te creëren. Dit perk werd daarom voorzien van groene bodembedekkers waardoor deze graven mooier tot hun recht komen.