Deel deze pagina

Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel

De Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel helpt je graag verder bij stamboomonderzoek en bij je zoektocht naar de geschiedenis van de gemeente Londerzeel.

Elke eerste en derde zaterdagvoormiddag van de maand van 9 tot 11.45 uur heeft de kring een zitdag in het lokaal achteraan in Bib Londerzeel. Dan stelt de Kring ook haar archief open.

Website:

Op de website van de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel vind je onder meer:

  • de geschiedenis van de deelgemeenten
  • catalogi van inventarissen van verschillende deelarchieven
  • lijst van artikels en publicaties uitgegeven door de kring
  • overzicht van genealogische bronnen in het archief
  • overzicht van digitale bestanden op de website

Contact:

Johan De Schouwer:
052 30 43 90
johan.deschouwer@hotmail.com 
Fons Moeyersons:
fons.m@scarlet.be 

Heemkundige Kring Sint-Kristoffel

De Heemkundige Kring Sint-Kristoffel onderzoekt en ijvert voor het behoud van het lokaal parochiaal en het funerair erfgoed van groot-Londerzeel.

In het verleden was de Heemkundige Kring nauw betrokken bij onder andere:

  • de studie van de Bergkapel en haar kruisweg
  • de studie van de kerkgeschiedenis en kerkgewaden
  • de opgravingen op het domein de Burcht van Londerzeel

De voorbije jaren verleende de Heemkundige Kring zijn bijdrage aan verschillende tentoonstellingen.

De Heemkundige Kring stelt graag haar documentatiecentrum (archief) ter beschikking.

Contact:

Laurent Vrijders
0486 14 27 57
info@HKSintKristoffel.be 
Heemkundige Kring Sint-Kristoffel

Verenigde Oud-strijders & Oud-soldaten Londerzeel

Deze vriendenkring ijvert voor het behoud en de bewaring van het gedachtegoed van de oud-strijders 1914-1918 en 1940-1945 en Korea en oud-dienstplichtigen.

Contact:

Geert Tamsyn
052 30 16 82
geert.tamsyn@hotmail.com

Louis De Bondt

Louis De Bondt, een lokale heemkundige, heeft de voorbije decennia tientallen bronnen die zich in het Rijksarchief bevinden getranscribeerd en bewerkt. In 2021 heeft hij de weerslag hiervan digitaal aan het archief geschonken. Deze zijn op eenvoudige vraag raadpleegbaar in de leeszaal van het archief.

Een overzicht van zijn schenking is hieronder te vinden.

Overzicht werken

Het sluitstuk van het oeuvre van Louis De Bondt is zijn personenregister van groot-Londerzeel 1250-1650. In dit register wordt elke persoon die in een van zijn historische bronnen vernoemd wordt, opgelijst met een verwijzing naar de bron. De handleiding en het personenregister vind je hieronder terug:

Handleiding (pdf)

Personenregister a-b (pdf)

Personenregister c-d (pdf)

Personenregister e-g (pdf)

Personenregister h-j (pdf)

Personenregister k-m (pdf)

Personenregister n-q (pdf)

Personenregister r-s (pdf)

Personenregister t-z (pdf) 

Schepenbank Steenhuffel

Louis De Bondt maakte een transcriptie gemaakt van alle registers van de schepenbank van Steenhuffel voor de periode 1541-1795. Deze registers worden bewaard in het Rijksarchief in Leuven.

Deze transcripties zijn beschikbaar via schepenbank Steenhuffel - Rijksarchief - onderaan de website bij de bijlagen.

Rijksarchief

Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand vormen de ruggengraat voor genealogisch onderzoek. Zijn de registers beschikbaar en gedigitaliseerd door het Rijksarchief? Dan kan je ze raadplegen via ‘Gedigitaliseerde akten’ op Rijksarchief.

Dankzij het werk van vrijwilligers heb je via Zoeken naar personen - Rijksarchief toegang tot meer dan 42 miljoen namen. Let wel, deze databank is verre van volledig, maar kan je wel op weg helpen.

Toevoeging of correctie gegevens

Staat jouw vereniging hier niet tussen of zijn de contactgegevens foutief? Geef dan de correcte gegevens door via het e-loket.

Voor de publicatie van nieuwe contactgegevens moet de persoon in kwestie zelf de gegevens bezorgen.