Deel deze pagina

Grond pachten of kopen van OCMW Londerzeel

Wat?

Het OCMW Londerzeel bezit verschillende gronden verspreid over Londerzeel en buurgemeenten. Soms wordt er grond aangeboden om te verpachten aan landbouwers. Soms wordt er ook grond verkocht aan particulieren of rechtspersonen.

Pachten grond

Als er grond beschikbaar is om verpacht te worden, dan wordt dit via deze website bekend gemaakt. Voor de effectieve verpachting is specifieke pachtwetgeving van toepassing.

Verkoop grond op initiatief van het OCMW

Een verkoop op initiatief van het OCMW gebeurt openbaar. Dat houdt in dat de verkoop via de pers, aanplakking en de website bekend wordt gemaakt. De minimumverkoopprijs wordt altijd vastgelegd door de OCMW-raad. De verkoop verloopt via een notaris.

Verkoop grond op aanvraag

Wil je een pand of grond van het OCMW kopen? Dan kan je een voorstel doen aan de OCMW-raad. Richt je vraag schriftelijk aan de Gemeente Londerzeel, Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 – 1840 Londerzeel.

Na voorlegging van je vraag aan de OCMW-raad, neemt deze een principiële beslissing over een mogelijke verkoop. Acht de OCMW-raad een verkoop principieel mogelijk? Dan wordt een schattingsverslag aangevraagd. Ofwel wordt je vraag op grond van het schattingsverslag afgewezen. Ofwel beslist de OCMW-raad te verkopen. In dat geval legt de OCMW-raad een minimumverkoopprijs vast.

De OCMW-raad beslist vervolgens op basis van de concrete omstandigheden of er openbaar of onderhands kan worden verkocht, waarbij de openbare verkoop de regel is en de onderhandse verkoop de uitzondering.

Bij een onderhandse verkoop legt de OCMW-raad een minimumverkoopprijs vast en word je uitgenodigd om een concreet bod uit te brengen. Breng je inderdaad een bod uit? Dan wordt dit - anoniem - gepubliceerd in de lokale pers en op deze website, met de oproep om op een korte termijn een hoger bod te doen. De OCMW-raad wijst toe aan de hoogste bieder.