Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Gouverneurbesluit: coronamaatregelen voor seizoensarbeid

Update op basis van de huidige maatregelen

Op vrijdag 9 oktober 2020 vaardigde gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren een nieuw politiebesluit uit over seizoensarbeiders.

Het gaat om de actualisering van het vorige besluit op basis van de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Belangrijkste bepalingen

  1. Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio dat als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus en dit ten vroegste vanaf de 5de dag van quarantaine.
  2. De verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen vervalt als deze vrijstelling bevestigd wordt door een sms die je ontvangt na het invullen van de optionele zelfevaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passenger Locator Form.
  3. De werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg en moeten bij een verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.
  4. De seizoenarbeiders worden tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Als er in de groep bij iemand (zie 3) een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.
  5. Elk werkgever kijkt toe op het niet-tewerkstellen van seizoenarbeiders in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze seizoenarbeiders symptomen vertonen van een luchtweginfectie, koorts of hoest.

Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.