Deel deze pagina

Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Londerzeel

Londerzeel is ontstaan op het kruispunt van twee verbindingswegen namelijk de weg Asse-Mechelen en de weg Grimbergen-Puurs.

Het gehucht Ursene verwijst naar de oudste bekende bewoners van kasteel Drietoren namelijk "Asschrijhane" en "Ursene". De Asschrijhanes worden als eersten in de kronieken vermeld, meer bepaald in de handschriften over de Grimbergse Oorlog (1142-1159). De naam werd later gewijzigd in Ursene.

In de eerste helft van de 12de eeuw werd er ook een motte op domein De Burcht gebouwd door de Berthouts, een adellijke familie. Rond diezelfde periode (in het jaar 1139) werd het oudst teruggevonden document over de oorspronkelijke parochiekerk Sint-Kristoffel geschreven. De oprichtingsdatum van deze kerk is niet bekend.

[Bron: Marcel Slachmuylders]

Steenhuffel

Steenhuffel zou in de 11de eeuw zijn oorsprong hebben en uitgebouwd zijn door de toenmalige heren Hobosch van Merchtem. Omstreeks 1275 verschijnt het geslacht de Bouchout in Steenhuffel. Zij vestigen zich daar als vazallen van de hertog van Brabant en verstevigen er hun macht.

Malderen

De parochie van Malderen, die vroeger ook Opdorp (Buggenhout) omvatte, zou ontstaan zijn in de 11de eeuw. In het begin van de 11de eeuw werd Opdorp van Malderen afgescheiden en ging dit over naar het graafschap Vlaanderen. Een deel van Malderen was eigendom van de hertogen van Brabant. Een ander deel was afhankelijk van de Berthouts, de heren van Grimbergen.

Herkomst gemeentenamen

Londerzeel

Londerzeel komt van Lundersala. De naam is ontstaan in de 2de Frankische periode, in de periode van de namen waarin vaak ’zele' voorkomt (vb. Mazenzele, Liezele…) De betekenis van Lundersala is 'de woning van Lunder'. We spreken hier al van 750 à 600 na Christus.

Steenhuffel

Huffel verwijst wellicht naar 'heuvel', waarbij Steenhuffel zoveel betekent als 'kleine heuvel met veel stenen'. Het is echter ook mogelijk dat 'huffel' verwijst naar een natte weide. De oudste vermelding ("Stenhufle") stamt uit het jaar 1112.

[Bron: F. Debrabandere e.a. (2010) De Vlaamse gemeentenamen: verklarend woordenboek. Leuven: Davidsfonds]

Malderen

"Malre", de oudste vermelding van de naam Malderen, stamt uit het jaar 1125. De naam zou afgeleid kunnen zijn van het Oud-Nederlandse 'mahl', wat grens of paal betekent. Malderen lag immers aan de grens tussen het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen. De naam zou ook afgeleid kunnen zijn van het Germaanse 'mahal-warja'. Dit woord verwees naar de bewoners van het 'mallum', Latijn voor dingplaats, of van 'mal-ere', de grond van de dingplaats. De 'maal' of 'maalstede' was een plaats in open lucht waar recht gesproken werd.

[Bron: "Malderen" - Marcel Van Doren]

Historische kaartenGeopunt - screenshot van website met Ferrariskaart

Op Geopunt kan je onder meer de volgende historische kaarten bekijken: Fricx-kaarten (1712), Ferraris-kaarten (1777), Vandermaelen-kaarten (1846-1854) en Popp-kaarten (1842-1879).

Ook Londerzeel, Malderen en Steenhuffel staan er telkens op vermeld.