Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Maatschappij

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

Gezien de coronacrisis zal de eerstvolgende GRC Maatschappij digitaal plaatsvinden en dus zonder publiek.

De volgende vergaderingen van de GRC Maatschappij zullen plaatsvinden op:

 • woensdag 22 april 2020 om 20 u. 
 • woensdag 20 mei 2020

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

 • voorzitter: Mark Verbruggen – ondervoorzitter: Carmen De Hertogh
 • namens N-VA-fractie (4 effectieve leden): Bart Van Doren, Greet Ilegems, Patrick Bogaerts en Sanne Eeckelers (plaatsvervangers: Koen Moeyersons, Nadia Sminate, Koen Vanhoof en Gerda Verhulst)
 • namens LWD-fractie (4 leden): Koen Zwetsloot, Kim Fertinel, Carmen De Hertogh en Mark Verbruggen (plaatsvervangers: Arnold Rottiers en Piet Buelens)
 • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert

Secretaris: Ann Steenackers - dienst Beleidsondersteuning

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

 • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
 • het verlenen van advies
 • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Maatschappij

 • algemeen beleid en coördinatie
 • beheer en organisatie van de diensten
 • veiligheid
 • communicatie en informatie
 • intergemeentelijk overleg
 • burgerzaken
 • openbare werken
 • informatica
 • verzekeringen
 • financiën
 • mobiliteit en verkeer
 • rechtszaken
 • archiefbeheer
 • omgeving
 • energie
 • patrimonium en monumentenzorg
 • huisvesting
 • begraafplaatsen