Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Gemeente en OCMW één organisatie: Gemeente Londerzeel!

Verhuis OCMW naar AC in de Brusselsestraat

Sinds 1 juli 2018 zijn het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur één organisatie: Gemeente Londerzeel.

Alle OCMW-diensten, de zitdagen van externe diensten en de OCMW-voorzitter, de budgetmeter, de OCMW-raad... zijn verhuisd naar het Administratief Centrum (AC) in de Brusselsestraat 25. Het huidige gebouw van het OCMW in de Mechelsestraat is officieel gesloten.

Deze integratie is verplicht volgens het nieuwe decreet Lokaal Bestuur. De Gemeente Londerzeel maakt van deze gelegenheid gebruik om resoluut de kaart van de goede dienstverlening te trekken.

Betere dienstverlening door samenwerking

Dankzij een nauwe samenwerking tussen het Gemeente- en OCMW-bestuur werd de voorbije jaren een visie ontwikkeld op kwaliteitsvolle dienstverlening met:

  • een sterk onthaal
  • focus op digitalisering
  • een meer gecentraliseerde werking

Welke dienstverlening onder welke vorm en op welke locatie het meest passend is, werd daarbij steeds overwogen. Zo moet onze dienstverlening toegankelijker en makkelijker ‘leesbaar’ worden voor onze inwoners, verenigingen, handelaars, partners…

Zulke - soms grote - vernieuwingen doorvoeren, vraagt natuurlijk wat tijd.

Een aantal van deze veranderingen in onze werking werden intussen al doorgevoerd, zoals het werken op afspraak bij de afdeling Grondgebiedszaken in Malderen. Andere vernieuwingen zullen stelselmatig of later geïmplementeerd worden. 

Nieuw organogram

De nieuwe organisatiestructuur van de Gemeente Londerzeel werd in een nieuw personeels- en dienstenorganogram gegoten en goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Met deze integratie werden de diensten die instaan voor de interne werking, samengevoegd. Dit biedt heel wat voordelen op vlak van kennisdeling, back-upwerking en efficiëntie.

Op diensten vind je een overzicht van de nieuwe dienstenstructuur van de Gemeente Londerzeel met telkens de contactgegevens en openingsuren. 

Het logo van Londerzeel met het grondgebied - ook wel gekend als ‘het zonnetje’ - blijft behouden en vervangt het groene logo van het OCMW. Dit logo zal dus de communicatie aanduiden van de hele organisatie.