Deel deze pagina

Gemeenschapscentrum Gerard Walschap

Van school tot cultuurcentrumGemeenschapscentrum Gerard Walschap

Het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap is de vroegere gemeentelijke jongensschool van Londerzeel Sint-Jozef.

Architect Laureys tekende dit gebouw dat werd opgericht in 1858. Het deed dienst als schoolhuis, woonhuis van de gemeenteonderwijzer en later als woning van de hoofdonderwijzer. In 1928-1929 werd de school uitgebreid. Tot 1986 werd er les gegeven.

In 1997 werd het gebouw omgevormd tot Cultuurhuis Gerard Walschap, naar Londerzeels ereburger Gerard Walschap. De schrijver ging hier zelf nog naar school. Zijn bronzen borstbeeld van de hand van beeldhouwer en ereburger Pol van Esbroeck staat op een arduinen sokkel voor het gebouw.

In 2002 werd het Cultuurhuis - in het kader van het cultuurdecreet - omgedoopt tot Gemeenschapscentrum Gerard Walschap.

Praktische info

Adres:
Sint-Jozefstraat 44, Londerzeel Sint-Jozef

Bezoeken:
Verenigingen kunnen de lokalen in het Gemeenschapscentrum huren.