Deel deze pagina

Geluidsnormen en geluidsmeter

Geluidsnormen

Voor elk evenement met elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) is een geluidsmeter nodig die tijdens de duur van het evenement het geluidsniveau meet / registreert.

Als de muziekactiviteit minder dan 12 keer per jaar plaatsvindt of als de activiteit niet langer duurt dan 3 uur tussen 12 uur en middernacht (1 x per dag), dan is het volgende schema van toepassing (3 categorieën):

Categorie 1: <85 dB(A)LAeq, 15 min.

Muziek in cafés, winkels, restaurants: het geluidsniveau mag bij controle gemiddeld niet hoger zijn dan 85 dB.

 • melden is niet verplicht
 • meten is niet verplicht

Categorie 2: >85 dB(A)LAeq, 15 min en ≤95 dB(A)LAeq, 15 min.

Muziek op fuiven, in danscafés: maximaal geluidsniveau gemiddeld hoger dan 85 dB en lager dan 95 dB.

 • vraag toestemming aan het college van burgemeester en schepenen, met vermelding van de gewenste maximumnorm
 • verplicht meten of begrenzen tijdens de volledige activiteit
 • meten ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats
 • duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau, minstens zichtbaar voor verantwoordelijke(n)

Categorie 3: >95 dB(A)LAeq, 15 min en ≤ 100 dB(A)LAeq, 60 min.

Muziek bij grote evenementen (liveoptredens en festivals): maximale geluidsniveau mag gemiddeld niet hoger zijn dan 100 dB.

 • vraag toestemming aan het college van burgemeester en schepenen, met vermelding van de gewenste maximumnorm
 • verplicht meten of begrenzen gedurende volledige activiteit
 • meten ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats
 • duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau, minstens zichtbaar voor verantwoordelijke(n)
 • verplicht registreren en logfile 1 maand bewaren
 • verplicht gratis oordopjes beschikbaar stellen
 • extra verplichtingen in verband met akoestisch onderzoek en geluidsplan als je dit geluidsniveau permanent wil halen

Het maakt niet uit waar de muziekactiviteit plaatsvindt. Deze regelgeving is van toepassing op muziekactiviteiten in een zaal, lokaal, tent en openlucht.

Geluidsmeter

Londerzeelse verenigingen die een evenement organiseren met elektronisch versterkte muziek, kunnen voor 25 euro een geluidsmeter huren bij de dienst Omgeving. Bij deze geluidsmeter hoort ook een:

 • meetmicrofoon
 • mininotebook
 • microkabel
 • geluidskaart

Hoe de geluidsmeter huren?

 1. Ga na welke verplichtingen gelden voor het evenement.
 2. Vraag de geluidsmeter aan via geluidsmeter: huur aanvragen ten laatste 10 dagen vóór het afhalen.
 3. Haal de geluidsmeter na afspraak af bij de dienst Omgeving. Je krijgt dan ook de nodige uitleg over de technische aspecten en de werking van het toestel.
 4. Breng de geluidsmeter na afspraak terug naar de dienst Milieu ten laatste 2 dagen na het evenement.

Verenigingen die een activiteit voor jongeren organiseren, kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant het doe-het-zelfpakket van de campagne 'Help ze niet naar de tuut' aanvragen. In dit pakket zitten ook oordopjes.

Verenigingen uit bepaalde sectoren kunnen bij de Uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant decibelmeters ontlenen. Voor grote evenementen kan er ook een geluidsregistratietoestel ontleend worden.

Geluidsmeter - verhuurreglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2013.