Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

GECORO: kandidaatstelling (tweede oproep)

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Stel je kandidaat voor de GECORO vóór dinsdag 20 augustus 2019.

Jouw gegevens

Adres
E-mailadres *
Geboortedatum *
Geslacht *

Kandidatuur

Duid hieronder aan en vermeld in je motivatiebrief vanuit welke hoedanigheid/betrokkenheid je je kandidaat stelt:

Ik stel me kandidaat voor *
Vereniging van *

Voeg eventueel bijlagen toe ter ondersteuning van je kandidatuur (diploma, ervaringsbewijs, brief van een organisatie...).

Plaatsvervangende kandidaat

Je kan ervoor kiezen om een plaatsvervanger op te geven. 

Dit is niet verplicht.

Adres
Geboortedatum
Geslacht

Bijkomende opmerkingen

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je kandidaatstelling voor de GECORO volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.