Deel deze pagina

Fonds Ereburger Alfred Van Roy

Wie was Alfred Van Roy?

PALM Belgian Craft Brewers (Palm Breweries) richtte het Fonds Ereburger Alfred Van Roy op ter nagedachtenis van Alfred Van Roy, oud-burgemeester van Steenhuffel en ereburger van Londerzeel. Hij was gedurende lange tijd bedrijfsleider van PALM Belgian Craft Brewers en zette Palm op de kaart. Hij overleed op 23 januari 2009 op 95-jarige leeftijd.

Via het Fonds Ereburger Alfred Van Roy schonk Palm jaarlijks een subsidiebedrag van 25.000 euro aan de Londerzeelse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven of verenigingen met een jeugdwerking.
 
De selectie en de toewijzing van de subsidies stond onder het toezicht van het gemeentebestuur van Londerzeel. Het reglement werd in 2021 herbekeken en inhoudelijk aangepast.

Steun voor jeugdinitiatieven

In de toekomst engageert nv Diepensteyn zich verder om via het Fonds Ereburger Alfred Van Roy nieuwe jeugdinitiatieven te steunen.

Door de voorgestelde wijzigingen moeten de doelstellingen van het subsidiereglement beter worden bereikt:

  • het verstevigen van de sociale cohesie bij de Londerzeelse jeugd (0- tot 25-jarigen)
  • aandacht voor bijzondere doelgroepen binnen het Londerzeelse jeugdaanbod.

Het versterken van de veerkracht, zelfvertrouwen, zelfbeeld en de emotionele expressie van jongeren (0- tot 25-jarigen) werden onder andere als nieuwe doelstellingen toegevoegd.

Aanvragen moeten ingediend worden tegen zondag 31 december 2023.

 

Subsidiereglement Fonds Ereburger Alfred Van Roy (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021.
Gepubliceerd op de website op 26 mei 2021.
Inwerkingtreding vanaf 1 september 2021.