Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Fonds Ereburger Alfred Van Roy: aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Dien de aanvraag in tegen uiterlijk 31 december.

Gegevens vereniging

Maatschappelijke zetel:

Adres
Tot welke categorie behoort jouw vereniging? *
Welke structuur heeft je vereniging *

Gegevens contactpersoon 1

Adres
Geboortedatum *
E-mailadres *
Nog een contactpersoon toevoegen?

Gegevens contactpersoon 2

Adres
Geboortedatum *

Toestemming opgave gegevens

Toestemming *

Partnerorganisatie(s)

Geef hieronder de gegevens in van eventuele partnerorganisatie(s). 

Heb je geen partners? Dan hoef je niets in te vullen.

Via de +-knop aan de rechterzijde kan je van meerdere organisaties de gegevens invoeren.

Gegevens contactpersoon:

Adres
Geboortedatum
Toestemming

Project

Richt het project zich tot kinderen en of jongeren van 0 tot 25 jaar in Londerzeel ? *

Welke van onderstaande aspecten bevordert het project? Duid aan en leg uit.

Ontmoeting:
Educatie:
Beleving:
Innovatie:
Inclusie:
Dagelijkse werking
Jeugdwerking

Duur van het project

Wordt het project gespreid over meerdere jaren? *

Financieel

Voeg een gedetailleerde kostenraming toe.

Duid de eigen bijdrage van de vereniging(en) aan (minimum 25% van de totale kostenraming) en hoe deze wordt gefinancierd.

Akkoord subsidiereglement

Akkoord *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de subsidie-aanvraag voor het Fonds Ereburger Alfred Van Roy volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.