Deel deze pagina

Flyeren op privédomein

Wil je flyers uitdelen op privédomein? Dan moet je toestemming vragen aan de eigenaar.

Flyeren op openbaar domein

Wil je flyers uitdelen op het openbaar domein, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse markt? Dan moet je dit 30 dagen op voorhand aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

Vraag toelating voor het flyeren op openbaar domein:

  • bij de dienst Lokale economie
  • via het e-loket

Vermeld:

  • je contactgegevens
  • onderwerp van de publiciteit + eventueel een voorbeeld van de flyer
  • locatie
  • datum

De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en zodra de beslissing genomen is, word je op de hoogte gebracht.

Flyeren via brievenbussen

Wil je flyers bedelen via brievenbussen? Dan ben je verplicht hiervan binnen 48 uur na de verspreiding aangifte te doen bij de afdeling Financiën met vermelding van het aantal bedeelde exemplaren en een voorbeeld van de flyer of folder.

Van 2020 tot en met 2025 worden de uitgevers van reclamedrukwerk die niet meer dan 4 bedelingen per kalenderjaar hebben niet belast. Voor de andere uitgevers van reclamedrukwerk gelden de volgende tarieven:

  • 0,03 euro per verspreid exemplaar beperkt tot éénbladig reclamedrukwerk
  • 0,05 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren

Reglement belasting reclamedrukwerk (2015-2018) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 23 december 2014.
Gepubliceerd op de website op 5 februari 2015.

Reglement belasting reclamedrukwerk (2019) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting reclamedrukwerk (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 20 december 2019.

Niet vergeten

Het is verplicht om de verantwoordelijke uitgever (VU) en zijn of haar thuisadres te vermelden op de flyer. Je kan best ook het volgende vermelden: “(bij politiebevel) niet op de openbare weg gooien”.

Hoe aanvragen?