Deel deze pagina

Financiële hulp bij verblijfskosten woonzorgcentrum

Wat?

Heb je problemen met het betalen van de verblijfskosten in een woonzorgcentrum? Dan heb je misschien recht op een financiële tussenkomst. 

Een sociaal en financieel onderzoek wordt gestart, waarbij de roerende en onroerende goederen in kaart worden gebracht. Ook de onderhoudsplicht van de kinderen wordt nagegaan.

Er wordt ook onderzocht of de oudere persoon aanspraak maakt op andere sociale tegemoetkomingen of premies (nieuwe benamingen zijn zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en zorgbudget voor ouderen met een zorgnood). Zodat de tussenkomst tot een minimum beperkt wordt.

Om een duidelijk overzicht te hebben over de inkomsten en uitgaven wordt er standaard budgetbeheer opgestart bij de oudere persoon.

Hoe aanvragen?

Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Ben je bewoner van woonzorgcentrum Herfstvreugde? Ga dan langs bij de Sociale dienst.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Al zeker mee te brengen:

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: pensioen, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood...
  • meest recente verblijfsfactuur van het woonzorgcentrum

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Je kan best vooraf telefonisch contact opnemen met het Zorgloket of de Sociale dienst van woonzorgcentrum Herfstvreugde, zodat je weet welke documenten je moet meebrengen.

Kostprijs?

Gratis