Deel deze pagina

Financiële hulp bij dokters- en/of ziekenhuiskosten

Wat?

Heb je geen recht op een ziekteverzekering? Of heb je een beperkt inkomen waardoor je de apotheker, de dokter of het ziekenhuis niet kan betalen? Dan kan het Welzijnsloket onderzoeken of je misschien recht hebt op financiële hulp voor het betalen van deze rekeningen.

Het gaat over het betalen van:

  • remgelden van de ziekteverzekering
  • medische ingrepen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
  • bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan gaan we samen met jou op zoek naar een oplossing.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen van jou en je gezin
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,...
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.

Reglement: Ten laste name medische kosten (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 29 mei 2019.
Inwerkingtreding op 1 juli 2019.