Deel deze pagina

Exploitatievergunning

Verplicht voor elke horeca-uitbater

Iedere nieuwe horeca-uitbater moet een exploitatievergunning aanvragen bij de Gemeente Londerzeel.

De brandweer en politie contacteren de uitbater om ter plaatse een onderzoek uit te voeren. Blijkt uit het verslag van de brandweer en/of politie dat de horecazaak niet voldoet aan de geldende normen? Dan moet de zaakvoerder alle bemerkingen uit het verslag in orde brengen.

Aan de hand van het brandweer- en politieverslag maakt de Gemeente Londerzeel vervolgens een exploitatievergunning op. Deze vergunning is 5 jaar geldig en staat op naam van de uitbater.

Bij de overname van een horecazaak moet de nieuwe uitbater dus opnieuw een aanvraag indienen.

Iedere uitbater is zelf verantwoorelijk voor zijn documenten. Als de vergunning vervalt, moet de uitbater (tijdig) een nieuwe aanvraag indienen, zodat de veiligheidsdiensten de zaak kunnen (her)controleren.  

Prijs

De politiecontrole is gratis.

De brandweercontrole is betalend; meer info op Retributiereglement - Brandweerzone Vlaams-Brabant

Hoe aanvragen?