Deel deze pagina

Exploitatievergunning

Verplicht voor elke horeca-uitbater

Iedere nieuwe horeca-uitbater moet een exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente Londerzeel.

De brandweer en politie contacteren de uitbater om ter plaatse een onderzoek uit te voeren. Blijkt uit het verslag van de brandweer en/of politie dat de horecazaak niet voldoet aan de geldende normen? Dan moet de zaakvoerder alle bemerkingen uit het verslag in orde brengen.

Aan de hand van het brandweer- en politieverslag maakt de gemeente Londerzeel vervolgens een exploitatievergunning op. Deze vergunning is 5 jaar geldig en staat op naam van de uitbater.

Bij de overname van een horecazaak moet de nieuwe uitbater dus opnieuw een aanvraag indienen.

Iedere uitbater is zelf verantwoorelijk voor zijn documenten. Als de vergunning vervalt, moet de uitbater (tijdig) een nieuwe aanvraag indienen, zodat de veiligheidsdiensten de zaak kunnen (her)controleren.  

Checklist

De brandweer en politie gebruiken een checklist om de (brand-)veiligheid van de horecazaken te controleren.

In samenwerking met de horecafederaties wil het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) het hygiënepeil in de horecasector verbeteren.

Veiligheidsregister

Bij het uitvoeren van de controle, moet de uitbater het veiligheidsregister klaar houden. Een veiligheidsregister bevat de volgende documenten:

  • exploitatievergunning
  • verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid (bezorg hiervan ook een kopie aan de dienst Lokale Economie)
  • verslagen periodieke controles (vb.: eetwareninspectie, arbeidsinspectie, inspectie in het kader van roken...)
  • nationaal verzekeringsnummer van het ministerie van Volksgezondheid
  • max. aantal toegelaten personen
  • medische attesten inzake hygiëne
  • muziekvergunning (verslag SABAM + verslag billijke vergoeding)
  • brandweerverslag (goedgekeurd stappenplan,…)
  • terrasvergunning (enkel op openbaar domein)

Prijs

De brandweercontrole bedraagt 94 euro per uur. De politiecontrole is gratis.

Hoe aanvragen?