Deel deze pagina

Exploitatievergunning

Verplicht voor elke horeca-uitbater

Iedere nieuwe horeca-uitbater moet minstens 3 maanden vóór de opening van de zaak een exploitatievergunning aanvragen bij de Gemeente Londerzeel.

De brandweer en politie contacteren de uitbater om ter plaatse een onderzoek uit te voeren. Blijkt uit het verslag van de brandweer en/of politie dat de horecazaak niet voldoet aan de geldende normen? Dan moet de zaakvoerder alle bemerkingen uit het verslag in orde brengen.

Aan de hand van het brandweer- en politieverslag maakt de Gemeente Londerzeel vervolgens een exploitatievergunning voor de horecazaak op. Deze vergunning is onbepaald geldig en staat op naam van de uitbater.

Bij de overname van een horecazaak moet de nieuwe uitbater dus opnieuw een aanvraag indienen.

Iedere uitbater is zelf verantwoordelijk voor zijn documenten. 

Welke documenten moet je in je zaak ter beschikking houden?

 • exploitatievergunning horecazaak
 • bewijs van de verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
 • brandveiligheidsverslag
 • sterke drankvergunning (indien van toepassing)
 • kansspelvergunning (indien van toepassing)
 • toelating/registratie FAVV (indien van toepassing)
 • terrasvergunning (op openbaar domein) (indien van toepassing)
 • muziekvergunning (Sabam, billijke vergoeding)

De volgende documenten moeten uithangen in je zaak:

 • prijskaart
 • aanduiding rookverbod, rookruimte, toiletten,…
 • besluitwet op de beteugeling van de dronkenschap
 • wet tot zedelijke bescherming van de jeugd
 • toelating/registratie FAVV (indien van toepassing)

Prijs

De politiecontrole is gratis.

De brandweercontrole is betalend; meer info op Retributiereglement - Brandweerzone Vlaams-Brabant

Hoe aanvragen?