Deel deze pagina

Wat?

Bij de erkenning van een kind verklaart iemand dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.

Deze erkenning wordt vastgelegd in een erkenningsakte. De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (o.a. op vlak van erfrecht) als wanneer een kind geboren wordt binnen een huwelijk. In dat laatste geval gebeurt de erkenning automatisch.

Ongehuwden moeten een verklaring tot erkenning afleggen zodat de afstammingsband als vader of (mee)moeder komt vast te staan. Zo krijg je dezelfde rechten en plichten als je partner.

Akte van aangifte

Naast de gebruikelijke erkenningsakte moet ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt worden en dit om frauduleuze erkenningen op te sporen.

Hoe een kind erkennen?

Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning.

Je kan een kind erkennen:

  • vóór de geboorte: vader en moeder zijn niet gehuwd. De vader erkent het kind met toestemming van de moeder of tijdens de geboorteaangifte.
  • na de geboorte: vader of meemoeder kan een kind erkennen als er geen vader of meemoeder in de geboorteakte vermeld wordt of als de oorspronkelijke afstamming is vernietigd na ontkenning van het vaderschap- of meemoederschap.
  • in uitzonderlijke gevallen gebeurt de erkenning door de moeder, bv. als er geen geboorteakte werd opgemaakt.

Wat bij twijfel van de erkenning?

Als er een vermoeden bestaat dat het om een frauduleuze erkenning gaat, dan wordt er enkel een aangifte van erkenning uitgevoerd als de vereiste documenten werden voorgelegd.

Na de aangifte wordt het dossier overgemaakt aan het parket. Na de beslissing van het parket worden de verzoekers ingelicht per brief.

Kostprijs?

Gratis

Wat meebrengen voor de aangifte van de erkenning?

  • identiteitskaart (eID) van beide ouders (of diefstal/verliesverklaring)
  • bij erkenning vóór de geboorte: attest van de gynaecoloog/dokter met vermelding van de zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum
  • bij twijfel over de burgerlijke staat wordt een akte gevraagd niet ouder dan 1 jaar

Maak een afspraak.