Deel deze pagina

Erkenning handicap (aanvraag attesten)

Wat?

Naast het aanvragen van verschillende tegemoetkomingen voor personen met een handicap kan je ook een “aanvraag attesten” indienen. Hierbij gaat de ‘Directie-generaal Personen met een handicap’ van de FOD Sociale Zekerheid na of je voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als persoon met een handicap.

Na onderzoek door de arts stuurt de ‘Directie-generaal Personen met een handicap’ je een algemeen attest met daarin het resultaat van het onderzoek. Een brief verduidelijkt de informatie op het attest en legt uit welke sociale en/of fiscale ondersteuning je kan aanvragen.

Ga per maatregel na aan welke voorwaarden je moet voldoen. Bij vele maatregelen gebeurt er trouwens een automatische toekenning via de 'DG Personen met een Handicap'. Je moet dan zelf geen attest meer voorleggen. 

Simulatie

Je kan zelf inschatten of je handicap erkend kan worden aan de hand van de screeningtool op Procedure van erkenning - handicap.belgium.be

Hoe aanvragen?

Neem contact op met het Zorgloket of maak een afspraak.

De aanvraag wordt elektronisch ingediend en de nodige formulieren worden afgedrukt.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

Breng het volgende mee:

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring,...