Deel deze pagina

Erkenning handicap (aanvraag attesten)

Wat?

Naast het aanvragen van verschillende tegemoetkomingen voor personen met een handicap kan je ook een “aanvraag attesten” indienen. Hierbij gaat de ‘Directie-generaal Personen met een handicap’ van de FOD Sociale Zekerheid na of je voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als persoon met een handicap.

Na onderzoek door de arts stuurt de ‘Directie-generaal Personen met een handicap’ je een algemeen attest met daarin het resultaat van het onderzoek. Een brief verduidelijkt de informatie op het attest en legt uit welke sociale en/of fiscale ondersteuning je kan aanvragen.

Ga per maatregel na aan welke voorwaarden je moet voldoen. Bij vele maatregelen gebeurt er trouwens een automatische toekenning via de 'DG Personen met een Handicap'. Je moet dan zelf geen attest meer voorleggen. 

Simulatie

Je kan zelf inschatten of je handicap erkend kan worden aan de hand van de screeningtool op Procedure van erkenning - handicap.belgium.be

Hoe aanvragen?

Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

De aanvraag wordt elektronisch ingediend en de nodige formulieren worden afgedrukt.

Wat meebrengen?

Breng het volgende mee:

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring,...