Deel deze pagina

Erkenning als sociaal-culturele vereniging

Elke actieve Londerzeelse sociaal-culturele vereniging kan door het college van burgemeester en schepenen erkend worden als culturele of sociaal-culturele vereniging. Dit gebeurt op advies van de Cultuuradviesraad.

Erkenningsaanvraag

Om erkend te worden, moet een vereniging een aanvraag tot erkenning indienen.

De aanvraag moet volgende documenten bevatten:

  • statuten of – als deze er niet zijn – doelstellingen van de vereniging (enkel bij de eerste aanvraag of bij wijziging)
  • lijst van de bestuursleden met naam en adres
  • beknopt verslag van het werkingsjaar dat loopt van september tot augustus.

De datum van ontvangst van de aanvraag telt als aanvang voor de berekening van de subsidies.

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden en te blijven, moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. culturele en sociaal-culturele activiteiten organiseren in Londerzeel die openstaan voor de Londerzeelse bevolking
  2. haar zetel hebben in Londerzeel en bewijzen dat minstens de helft van de bestuursleden in Londerzeel woont

Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als culturele of sociaal-culturele verenigingen erkend worden.

Politieke partijen, vakbonden, ziekenfondsen en beroepsverenigingen die sociaal-culturele activiteiten organiseren, ontvangen geen subsidies.

Basissubsidies

Erkende culturele en sociaal-culturele verenigingen ontvangen jaarlijks een forfaitair bedrag als basissubsidie op voorwaarde dat zij een werking kunnen aantonen.

De basissubsidie wordt bepaald op 25 euro per vereniging.

Reglement: erkenning en subsidiëring van culturele en sociaal-culturele verenigingen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 oktober 2015.
Gepubliceerd op de website op 28 december 2015.

Aanvragen erkenning