Deel deze pagina

Eigen waterwinning of waterput

Eigen grondwaterwinning (geboorde put)

Wil je een grondwaterput laten boren? Neem dan eerst contact op met de dienst Omgeving.

Elke ingebruikname of stopzetting van een grondwaterput moet binnen 2 maanden na ingebruikname of buitendienststelling gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Bij stopzetting van de eigen waterwinning moet je geen gemeentelijke saneringsvergoeding meer betalen. Daarom is het belangrijk dat je elke stopzetting meldt aan de VMM. Dit laat de VMM toe de nodige stappen te ondernemen voor een correcte verrekening van de gemeentelijke saneringsvergoeding.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Afdeling Economisch Toezicht
Dienst Heffingen
Alfons Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem

Download het aanvraagformulier via Eigen waterwinning aan- of afmelden (VMM).

Onderzoek putwater

Heb je een grondwaterput en ligt er in jouw straat geen waterleiding? Laat het opgepompte water gratis analyseren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Download het aanvraagformulier via Aanvraag tot onderzoek van putwater (VMM).

Saneringsbijdrage

Bijdrage voor zuiveren afvalwater: ook voor eigen waterwinners

Doe je voor je waterverbruik (deels) beroep op een eigen waterwinning? Dan wordt dit water uiteindelijk ook als afvalwater geloosd via het stelsel gebruikt voor de watersanering. Hiervoor rekent De Watergroep in opdracht van de Gemeente Londerzeel een kostprijs door. Via deze saneringsvergoeding draag je bij aan de kosten van de inzameling en zuivering van dit afvalwater.

Als je drinkwater gebruikt en riolering hebt in de straat, bestaat de waterfactuur uit deze drie delen:

  • deel 1: gebruik je drinkwater van de drinkwatermaatschappij (in Londerzeel: De Watergroep)? Dan betaal je het verbruik van drinkwater.
  • deel 2: de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen, kleine waterzuiveringsinstallaties en grachten (afvoer van het afvalwater en hemelwater)

Heb je geen waterleiding in de straat en ben je afhankelijk van opgepompt grondwater? Dan ziet de factuur er zo uit:

  • deel 1: niet van toepassing
  • deel 2: de watermaatschappij rekent een bedrag van 30 m³/gezinslid aan. De bijdrage is dan gebaseerd op deze 30 m³/gezinslid.
  • deel 3: de watermaatschappij rekent een waterverbruik van 30 m³/gezinslid aan. De bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater is ook hier gebaseerd op deze 30 m³/gezinslid.