Deel deze pagina

Eenmalige financiële hulp

Wat?

Heb je een onverwachte, grote kost die je onmogelijk kan betalen? Heb je een factuur ontvangen die je niet kan betalen? Kan je je bijdragen voor de ziekteverzekering niet betalen of lopen de schoolfacturen hoog op? Dan kan het Welzijnsloket onderzoeken of je recht hebt op financiële steun.

Elke aanvraag tot financiële steun wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan gaan we samen met jou op zoek naar een oplossing.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je hierbij ook helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.

 

Reglement toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen (pdf).
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22 september 2020.
Gepubliceerd op de website op 26 oktober 2020.