Deel deze pagina

Wat?

Een echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten.

De wet onderscheidt:

  • scheiding van tafel en bed
  • scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming
  • echtscheiding op grond van bepaalde feiten
  • echtscheiding door onderlinge toestemming
  • omzetting scheiding van tafel en bed in echtscheiding

Aanpassing documenten

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd.

Het vonnis wordt door de griffier van de Rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks aan de dienst Burgerzaken toegezonden.

Werd het huwelijk voltrokken in het buitenland? Dan zorgt de dienst Burgerzaken van Brussel voor de overschrijving.

Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.