Deel deze pagina

Duurzaam bouwen & wonen

Steunpunt Duurzaam Bouwen en wonen

Bio-ecologische bouwmaterialen

Bijna Energie Neutrale Woning

Alternatieve woonvormen

Steunpunt Duurzaam Bouwen en wonen

Dit initiatief van de Vlaamse regering en de provincies geeft deskundig advies over duurzaam bouwen en wonen.

Bij kleine renovaties of bij vernieuwing van installaties in je woning kan je er terecht met vragen over isoleren, ventileren, voorkomen van koudebruggen, verwarmen, zonne-energie, waterbesparing, duurzame materialen, enz.

Heb je grondige verbouwplannen of plan je een nieuwbouw? Dan is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding duurzaam bouwadvies in te winnen.

Meer info: Provinciaal Steunpunt Duurzaam bouwen

Bio-ecologische bouwmaterialen

Bio-ecologische bouwmaterialen bestaan uit natuurlijke grondstoffen zonder of met zeer weinig chemische toevoegingen. Ze hebben drie grote troeven: ze zijn quasi onuitputtelijk, ze zorgen voor een kwaliteitsvol binnenklimaat en ze hebben een kleine ecologische voetafdruk.

De voorkeur gaat uit naar materialen die “nagroeibaar” of teeltbaar zijn. Er is geen uitputting van grondstoffen en geen afvalprobleem. Bijvoorbeeld: vlas, hennep, stro, kurk, hout, papiervlokken, bamboe, lijnolie, zetmeel, enz. Ook materialen die grotendeels uit oppervlaktedelfstoffen bestaan, komen in aanmerking. Bijvoorbeeld: zand, klei, leem, kalk, enz.

Meer info: Vlaams Instituut voor Bio- Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE)

Bijna Energie Neutrale Woning

Vanaf 2021 is het verplicht om bij nieuwbouw Bijna Energie Neutraal (BEN) te bouwen. BEN-gebouwen gebruiken zeer weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie wordt zo veel mogelijk uit onuitputbare energiebronnen (zon, lucht, bodem…).

Wie vandaag al BEN bouwt, kan rekenen op aanzienlijke premies, korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken op een extra voordelig bouwkrediet.

Meer info: Vlaams Energie Agentschap

Alternatieve woonvormen

Cohousing/woongemeenschap

Bij cohousing of een woongemeenschap leven verschillende gezinnen vrijwillig in mindere of meerdere mate samen met de bedoeling om een sociale meerwaarde te geven aan samenwonen. Cohousing is ook goedkoper, want er zijn gemeenschappelijke ruimtes waar gemeenschappelijk in wordt geïnvesteerd.

Enkele voorbeelden:

Okelaar in Wolvertem

Cohousing Oostakker

Cohousing De Kaasdroger in Neervelp

Meer info: vzw Samenhuizen of bij het Woonloket

Zorgwoning

Zorgwonen of kangoeroewonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid voor maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen binnen een bestaande woning. De eigendom - of tenminste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid – moet aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning komt in aanmerking als zorgwoning als de eigenaar zijn goedkeuring hiervoor geeft.

Meer info: Vlaamse overheid - Zorgwonen of bij de dienst Burgerzaken

Community Land Trust

Een community land trust (CLT) is een organisatie zonder winstoogmerk die eigendommen bezit, ontwikkelt en beheert.

Het doel is om grond en eigendommen voor altijd ten behoeve van een lokale gemeenschap te stellen. Zo worden er betaalbare woningen gecreëerd. Ook andere functies (economische activiteiten, diensten) kunnen een plaats krijgen op gronden van een community land trust, als deze de gemeenschap ten goede komen.

Om de woningen betaalbaar te maken voor mensen met een laag inkomen, geeft de CLT een premie aan de kopers. Zij krijgen zo goed als dezelfde rechten als elke andere huiseigenaar. Het enige verschil is dat de ontvangen premie terugvloeit naar de CLT bij verkoop van het huis. Ook het grootste deel van de eventuele winst uit de verkoop gaat naar de CLT. Deze heeft bovendien een voorkooprecht op de woning tegen de marktprijs. De nieuwe koper ontvangt de oorspronkelijke premie plus een deel van de winst uit de verkoop. Zo blijft het huis ook na verkoop betaalbaar.

Meer info: Kuregem Recht Op Wonen