Deze dienst staat in voor de ontwikkeling en opvolging van de plannen rond stedenbouw en ruimtelijke ordening.

De dienst zorgt onder andere ook voor de aflevering en opvolging van vergunningen, milieuzaken en voor het duurzaamheidsbeleid met concrete projecten en (sensibiliserings)acties. Ook het klimaatactieplan werkt deze dienst uit. 

De dienst Omgeving behandelt alle aanvragen voor een omgevingsvergunning

De Dienst Omgeving werkt op afspraak.

Maak een afspraak met de dienst Omgeving:

Contact