Deel deze pagina

De Adviseurs

Inwonerspanel houdt vinger aan de pols

Ontving je een uitnodiging om deel te nemen aan De Adviseurs?

Om de vinger aan de pols te houden en te weten wat er leeft in onze gemeente hebben we een inwonerspanel. Elk jaar geven we nieuwe inwoners de kans om ook hun mening en advies te geven over thema’s als mobiliteit, veiligheid en netheid. Vanaf 19 februari valt er bij 1.000 willekeurig gekozen inwoners een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen aan een (korte) enquête.

Ontving je een uitnodiging? Klik dan hier om deel te nemen.

Wat is het inwonerspanel?

De Gemeente Londerzeel is ervan overtuigd dat het cruciaal is om te weten wat er leeft in onze gemeente om de juiste keuzes te kunnen maken.

Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden, startte het gemeentebestuur met het inwonerspanel ‘De adviseurs.’

Jaarlijks krijgt een willekeurige selectie van inwoners de kans om zich te registreren voor het inwonerspanel. Deze panelleden vormen een doorsnede van de bevolking in Londerzeel en geven geregeld via een korte bevraging hun mening en advies over verschillende thema’s die leven binnen de gemeente, zoals sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur,…

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te polsen naar de prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een burgeradviesraad.

De wettelijk verplichte adviesraden (Jeugdadviesraad, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en het Lokaal Overleg Kinderopvang) blijven daarnaast natuurlijk behouden.

Deel uitmaken van het inwonerspanel

Op regelmatige basis vernieuwen we het inwonerspanel. Tot zondag 30 mei 2021 kon je je hiervoor aanmelden, ofwel omdat je deel uitmaakte van de willekeurige selectie, ofwel op vrijwillige basis.

Benieuwd naar de resultaten van de peilingen?

Per thema-onderzoek wordt een uitgebreid rapport van de resultaten opgemaakt.

Ontdek hieronder alvast hoe jouw mede-inwoners verschillende aspecten van het leven in Londerzeel beoordelen.

Resultaten bevraging mobiliteit in Londerzeel (2020)

Van 10 tot 26 maart 2020 werd een bevraging over mobiliteit uitgevoerd bij een panel van 335 inwoners. Deze informatie wordt verwerkt in het nieuwe mobiliteitsplan van Londerzeel.

De resultaten van de bevraging vind je terug in deze rapport: mobiliteit 2020 (pdf).

Resultaten bevraging lokale economie in Londerzeel

Van 9 oktober tot en met 6 november 2020 werd de mening van De Adviseurs gevraagd over het thema ‘lokale economie’. De belangrijkste reden voor de keuze van dit thema was om de resultaten van de bevraging te kunnen verwerken in het nieuwe detailhandelsplan. In de toekomst zullen deze resultaten ook nog kunnen gebruikt worden voor het beleid met betrekking tot de wekelijkse dinsdagmarkt, de horeca,…

Voornaamste conclusies van de bevraging kan je nalezen op pagina 52 van het rapport: thema lokale economie (pdf).

Resultaten flitsbevraging nieuwe straatnaam

Voor een nieuw project gelegen langsheen de Dorpsstraat ging de Gemeente Londerzeel in het najaar van 2020 op zoek naar een nieuwe straatnaam. Uit de bevraging van De Adviseurs gericht op leden van culturele verenigingen, kwam d'Halfstede voor in de top 3 van 75% van de bevraagden waarvan 33% het als eerste aanduidde. Jeanne Oriannestraat werd tweede met 65% van de bevraagden die deze naam in de in de top 3 plaatsten, waarvan 31% met als eerste keuze Jeanne Oriannestraat.

Rapport: thema nieuwe straatnaam (pdf)

Omdat er geen enkele straatnaam in Londerzeel al verwijst naar een vrouw, werd er gekozen voor Jeanne Oriannestraat. Deze straatnaam werd na afloop van het openbaar onderzoek ook definitief aanvaard in de gemeenteraad van april 2021. Meer over Jeanne Orianne en haar liefdadigheidswerk tijdens Wereldoorlog I lees je op Het liefdadigheidswerk van Juffer Oriane van Londerzeel - Londerzeel Vroeger.

Resultaten bevraging project vrijetijdssite

Een ontwerpbureau heeft de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een vrijetijdssite in kaart gebracht. De verschillende locaties met elk hun voor- en nadelen werden opgelijst. De Adviseurs werden bevraagd over het creëren van:

  • een netwerk van openbare dorpstuinen
  • een cultuur- en zorgtuin aan woonzorgcentrum Herfstvreugde
  • een vrijetijdssite op de plaats van het MAC (Mechelsestraat - Administratief Centrum / voormalige OCMW-gebouw)
  • een vrijetijdssite in de brandweerkazerne
  • parking in de directe omgeving van de vrijetijdssite

PublicMinds: Rapport vrijetijdssite (pdf - 2.3 MB)

Rapport bevraging mobiliteit (2021)

Begin augustus 2021 heeft de Gemeente Londerzeel het proces opgestart voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Daarbij kunnen ook de inwoners, die uit eigen ervaring weten met welke mobiliteitsproblemen de gemeente wordt geconfronteerd, hun steentje bijdragen.

In een eerste fase (najaar 2021) werd vooral veel informatie verzameld, onder andere bij de panelleden. Bedoeling is om tegen eind 2022 een nieuw mobiliteitsplan voor Londerzeel te hebben. 

PublicMinds: Rapport mobiliteit 2021 (pdf)

Rapport bevraging herbestemming Calvariebergkapel (2022)

Eind maart 2022 werd een bevraging gelanceerd over de herbestemming van de Calvariebergkapel. De resultaten zijn bekend en dienen als input voor toekomstige keuzes.

PublicMinds: Rapport herbestemming Calvariebergkapel (pdf)

Resultaten flitsbevraging drie nieuwe straatnamen (2023)

Een bevraging werd gelanceerd voor drie nieuwe straatnamen voor het bouwproject aan de Toekomststraat, het binnengebied Egmontsite en de Argosite. De gemeenteraad besliste om de naam Groenlingstraat te vervangen door Stappeslaan. 
Voortaan heeft Gemeente Londerzeel dus een Egmontpark, Stappeslaan, Olijfjestraat, Basaltstraat en Marmerstraat.

PublicMinds: Rapport flitsbevraging drie nieuwe straatnamen

Reglement: inspraak (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019 (pdf).
Gepubliceerd op de website op 27 juni 2019 (pdf).