Deel deze pagina

De Adviseurs

De Gemeente Londerzeel is ervan overtuigd dat het cruciaal is om te weten wat er leeft in onze gemeente om de juiste keuzes te kunnen maken. Daarom werd door de gemeenteraad in juni 2019 een nieuw inspraakreglement goedgekeurd.

Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden, startte het gemeentebestuur met het inwonerspanel ‘De adviseurs.’ Er werden 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners uitgenodigd om deel uit te maken van inwonerspanel.  Dat leverde een panel van 418 inwoners op die bereid waren om deel te nemen.  Ze zullen een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur…

De wettelijk verplichte adviesraden (jeugdadviesraad, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en het Lokaal Overleg Kinderopvang) blijven daarnaast natuurlijk behouden.

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te polsen naar de prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een burgeradviesraad.

Resultaten bevraging mobiliteit in Londerzeel

Van 10 tot 26 maart 2020 werd een bevraging over mobiliteit uitgevoerd bij een panel van 335 inwoners. De bevraging leverde een enorme hoeveelheid aan informatie op. Deze informatie wordt verwerkt in het nieuwe mobiliteitsplan van Londerzeel.

De resultaten van de bevraging vind je terug in deze presentatie (pdf).