Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

DABS: nieuwe centrale databank met alle akten van burgerlijke stand

De Databank Akten van de Burgerlijke Stand of kortweg DABS vervangt de papieren registers van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeentebesturen.

Dit betekent dat de akten van bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, adoptie, nationaliteitsverandering en overlijden niet langer fysiek aanwezig zijn bij onze dienst Burgerzaken, maar nu gecentraliseerd zijn in één grote centrale databank.

Dit is efficiënter voor de gemeentebesturen en voor iedereen die een akte wil raadplegen of moet voorleggen. Want waar je voorheen een akte moest aanvragen bij het gemeentebestuur waar de gebeurtenis plaatsvond (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, overlijden…), kan nu de akte aangevraagd worden bij eender welk bestuur in België.

De akten van bijvoorbeeld de erkenning van een ongeboren kind, de aangifte en het voltrekken van een huwelijk, moeten niet meer gehandtekend worden door de betrokken partijen, maar moet nog enkel door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand digitaal ondertekend worden.

DABS is een samenwerkingsproject tussen FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken en het Rijksregister op initiatief van de dienst Administratieve Vereenvoudiging.