Deel deze pagina

Cultuuradviesraad

Taken

Het doel van de adviesraden en het beheersorgaan is burgers inspraak te bieden in het gemeentelijke beleid.

De cultuuradviesraad heeft de volgende taken:

 • samenwerking en overleg bevorderen tussen de bestaande sociaal-culturele verenigingen en instellingen onderling en de gemeentelijke overheid
 • gemeenschappelijke en plaatselijke sociaal-culturele belangen opsporen, formuleren en verdedigen
 • adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheid betreffende sociaal-culturele aangelegenheden
 • activiteiten met een culturele of sociale waarde stimuleren en coördineren

Reglement adviesraden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 8 april 2016.

Samenstelling

20 leden waarvan minstens 1 vertegenwoordiger komt uit volgende culturele takken:

 • toneel
 • muziek
 • plastische kunsten
 • koren
 • poëzie
 • natuur
 • erfgoed
 • toerisme
 • sociaal-cultureel

Van deze 20 leden zetelen er 8 in het beheersorgaan van de bib en het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap.

Het beheersorgaan wordt aangevuld met 8 gemeenteraadsleden, verdeeld volgens de proportionaliteit van de fractievertegenwoordiging in de gemeenteraad.

Effectieve leden:

 • Marie-Louise Borms
 • Jacqueline Coeckelberghs
 • Emiel De Cock
 • Edwin De Schepper
 • Werner De Vis
 • Gunter Dierickx
 • Stefaan Gunst
 • Marleen Lemmens
 • Frans Leroy
 • Alfons Moeyersons
 • Kristiaan Moeyersons
 • Frans Ools
 • Lieve Saterdag
 • Herman Taelemans
 • Jean Trap
 • Martina Van Beylen
 • Diane Van Muylder
 • Maurice Verbelen
 • Mark Vandenbroeck
 • Franky Vereecken

Secretariaat: Monique Van den Eede, administratief medewerker Cultuurdienst

Agenda

De vergaderingen van de cultuuradviesraad zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk.

Verslagen

Verslagen vanaf 2013:

Verslagen van vóór 2013: