Deel deze pagina

Collectieve schuldenregeling

Wat?

Weegt de afbetaling van schulden zo zwaar door op je budget dat het moeilijk wordt om te leven? Heb je schulden en slaag je er niet in om je schuldeisers terug te betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling.

Dankzij de collectieve schuldenregeling kan je via een gerechtelijke procedure tot een akkoord komen met de schuldeisers en tijdens de afbetaling nog menswaardig leven. Deze regeling heeft voor- en nadelen die samen met jou worden overlopen.

Voorwaarden?

Om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling:

 • moet je structurele schulden hebben die je onmogelijk kan terugbetalen binnen een redelijke termijn.
 • mag je geen handelaar, nv of bvba zijn.
 • mag je niet bewust je schuldeisers benadeeld hebben.
 • een oude collectieve schuldenregeling mag niet herroepen zijn. Is dit toch het geval? Dan kom je in de meeste gevallen gedurende vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe collectieve schuldenregeling.

Hoe aanvragen?

Vraag een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift van de Arbeidsrechtbank in tweevoud in te dienen bij de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Het Welzijnsloket of de juriste kan je hierbij helpen.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen. Het is vooral belangrijk dat je aanwezig bent, zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

 • kopie identiteitskaart (eID) (of verlies/diefstalverklaring)
 • attest (bewijs) gezinssamenstelling (vanaf de geboorte)
 • recent bewijs van je (vervangings)inkomen
 • overzicht van je schulden

Na de aanvraag?

 • De rechter stelt een advocaat als schuldbemiddelaar aan.
 • De schuldbemiddelaar probeert met alle schuldeisers tot één globaal afbetalingsplan te komen voor alle schulden. Lukt dit niet? Dan volgt er een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of per uitzondering een totale kwijtschelding van schulden.
 • Ben je toegelaten tot een collectieve schuldenregeling? Dan ontvang je jouw inkomen niet meer zelf. De schuldbemiddelaar ontvangt dit en zorgt voor de afbetaling van de schulden. Een deel van je inkomen krijg je terug voor de betaling van je dagelijkse uitgaven (huur, eten, medische kosten,…).

Kostprijs?

Gratis.