Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Buurtcheque aanvragen

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Gegevens buurtcomité

Gegevens aanvrager buurtcheque

Adres

Gegevens buurtcontactpersonen

Het is nodig om nog 3 personen op te geven als buurtcontactpersoon.

Elke opgegeven contactpersoon ontvangt een kopie van deze aanvraag via het opgegeven e-mailadres.

Buurtcontact 2:

Adres

Buurtcontact 3:

Adres

Buurtcontact 4:

Adres

Toestemming opgave gegevens buurtcontacten 2, 3 en 4

Toestemming *

Gegevens activiteit

Uren *
Van
Tot

Gegevens locatie

Omschrijf de locatie van de activiteit in detail (vb.: speelplaats, plaatselijk speelterrein,...) Vindt de activiteit plaats op het openbaar domein? Dan worden de nodige adviezen gevraagd aan de veiligheidsdiensten.

Soort locatie *

Gebruik openbare weg

Wil je de openbare weg of het openbaar domein als locatie gebruiken? *

Wil je de openbare weg of het openbaar domein als locatie te gebruiken?

Geef dan als bijlage een schets van:

 • de indeling van de omliggende straten
 • de locatie
 • waar de afsluiting moet komen

De politie bekijkt de aanvraag en bepaalt of de straat kan afgesloten worden. Als blijkt van wel, dan gaat de politie op verkeerstechnisch vlak na op welke manier en wanneer dit moet gebeuren.

Wanneer wil je de openbare weg afsluiten voor de activiteit?

Hou hierbij rekening met de eventuele opbouw en afbraak van installaties.

Datum en startuur wegafsluiting *
Datum en en einduur wegafsluiting *

Veiligheid

Geef als bijlage een duidelijke plattegrond met daarop aangeduid waar mogelijk gebruik gemaakt wordt van:

 • gasflessen
 • elektrische verwarmingstoestellen en verdeelkasten
 • stroomgenerator met bijhorende reservebrandstof
 • open vuur

Vermeld ook andere mogelijke risicofactoren. De brandweer geeft advies en bepaalt hoeveel brandblussers er nodig zijn.

Opgelet: op eigen initiatief vuurwerk afsteken is niet toegelaten. Dit kan enkel na overleg met de brandweer en na schriftelijke toelating van het College van burgemeester en schepenen.

Muziek

Het is verplicht de bepalingen van het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel (pdf) te volgen en rekening te houden met de regels inzake mogelijke overlast en nachtlawaai.

Na 22 uur moet het volume aanzienlijk verminderd worden om de mogelijke geluidsoverlast voor de buurt tot een absoluut minimum te beperken. Bij klachten kan de politie genoodzaakt zijn de muziek stiller te laten zetten of zelfs helemaal te verbieden.

Wordt er elektronisch versterkte muziek gespeeld? *
Hoe? *
Start- en einduur *
Van
Tot

Aanvraag buurtpakket / materialen

Het buurtpakket bevat:

 • 7 statafels
 • 1 partytent (afmetingen 8 x 4 meter)
 • sport- en spelkoffer
 • mobiele muziekinstallatie
Willen jullie het buurtpakket ontlenen? *

Leveringsadres

Hou er bij het bepalen van het leveringsadres rekening mee dat er altijd iemand aanwezig moet zijn bij de levering van het buurtpakket.

Leveringsadres

Het is mogelijk om bijkomend materialen te ontlenen bij de Uitleendienst. Meer info: Huren materialen.

Bijkomende opmerkingen over de aanvraag

Toestemming gebruik gegevens

De Gemeente Londerzeel gebruikt de gegevens van de buurtcontactpersonen ingevuld in dit formulier:

 • in het kader van de verwerking van de aanvraag voor een buurtcheque
 • om de buurtcontactpersonen te informeren (via brief, e-mail of telefonisch) over nieuwe of bestaande initiatieven ter ondersteuning van buurtcomités. 

Elke buurtcontactpersoon kan op elk moment vragen om niet meer gecontacteerd te worden en zijn/haar gegevens te verwijderen. 

Deze gegevens worden enkel bewaard in het kader van de aanvraag van de Buurtcheque en/of gedurende de looptijd van de erkenning als buurtcomité. 

De Gemeente Londerzeel volgt daarbij de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.