Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Bushaltes Politiehuis en De Maiter worden samengevoegd

Basisbereikbaarheid, dat is de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen. De Vlaamse overheid zet in op het aanbieden van openbaar vervoer dat afgestemd is op de reële noden van de reiziger. Op plaatsen waar de vervoersvraag klein is, zal het aanbod dalen. Zo kan er meer worden geïnvesteerd in lijnen waar de vraag groot is. Scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra moeten vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

De uitrol van deze nieuwe mobiliteitsvisie gebeurt geleidelijk. In de loop van de maand juni worden in Londerzeel 2 bushaltes samengevoegd. De bushaltes Politiehuis (ter hoogte van Reigerstraat 12) en De Maiter (ter hoogte van Meerstraat 194) worden vervangen door een nieuwe halte in de Reigerstraat (ter hoogte van het politiekantoor).

Onderstaande foto toont waar de halte richting Boom geplaatst wordt:

Inplanting bushalte in Reigerstraat

Onderstaande foto toont de plaatsing van de halte richting Brussel:

Inplanting halte richting Brussel

De huidige haltepalen worden verwijderd. Helaas kennen we de precieze planning niet. De gebruikers van de haltes worden verder geïnformeerd via affichage op de haltepalen.