Deel deze pagina

Burgerinitiatief

Voorstellen of vragen van burgers

Voorstellen of vragen van burgers over de gemeentelijke beleidsvoering kunnen op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst.

Om de agenda te halen moeten de voorstellen van de burgers worden gesteund door een bepaald aantal inwoners ouder dan zestien jaar. Voor Londerzeel (gemeente tussen 15.000 en 30.000 inwoners) gaat het om 300 inwoners. De ondertekenaars moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Procedure

Alle burgervoorstellen die minstens twintig dagen voor de volgende gemeenteraadszitting bij het College van burgemeester en schepenen worden ingediend, worden op die zitting behandeld.

Worden deze later ingediend? Dan worden ze naar de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad verschoven.

Het initiatief kan door de burger worden toegelicht in de gemeenteraad.