Deel deze pagina

Burgemeester / voorzitter vast bureau

Conny MoonsTaken

De burgemeester is van rechtswege ook de voorzitter van het vast bureau.

De burgemeester heeft onder meer de volgende wettelijke/decretale bevoegdheden:

 • verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente
 • uitvoering van de (politie)wetten, -decreten -verordeningen en -besluiten
 • maken van politieverordeningen in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige verstoringen van de openbare rust…

De burgemeester heeft de volgende bevoegdheden als lid van het college van burgemeester en schepenen:

 • algemeen beleid en coördinatie
 • beheer en organisatie van de diensten
 • veiligheid (brandweer en politie)
 • communicatie en informatie
 • intergemeentelijk overleg
 • burgerlijke stand en bevolking
 • openbare werken
 • informatica
 • verzekeringen
 • financiën

Bekijk het hoofdstuk over de taken van een burgemeester in het decreet over het lokaal bestuur (Vlaamse Codex).

Contactinfo Conny Moons

Zitdag: 

De burgemeester heeft zitdag op maandag. Wil je bij haar langskomen? Maak dan een afspraak via 052 30 36 16.

Contact:

0473 40 52 41
conny.moons@londerzeel.be