Deel deze pagina

Burgemeester / Voorzitter VB

Conny MoonsTaken

De burgemeester is van rechtswege ook de voorzitter van het vast bureau.

De burgemeester heeft onder meer de volgende wettelijke/decretale bevoegdheden:

 • verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente
 • uitvoering van de (politie)wetten, -decreten -verordeningen en -besluiten
 • maken van politieverordeningen in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige verstoringen van de openbare rust…

De burgemeester heeft de volgende bevoegdheden als lid van het College van burgemeester en schepenen:

 • algemeen beleid en coördinatie
 • beheer en organisatie van de diensten
 • veiligheid (brandweer en politie)
 • communicatie en informatie
 • intergemeentelijk overleg
 • burgerlijke stand en bevolking
 • openbare werken
 • informatica
 • verzekeringen
 • financiën

Bekijk het hoofdstuk over de taken van een burgemeester in het decreet over het lokaal bestuur (Vlaamse Codex).

Contactinfo Conny Moons

Zitdag: 

Op maandag van 17.30 tot 18.30 uur (na de zitting van het college en vast bureau) in het Administratief Centrum (verdieping B).

Neem altijd vooraf contact op via 052 30 36 16 voor een afspraak. 

Contact:

0473 40 52 41
conny.moons@londerzeel.be