Gerelateerde foto's

Deel deze pagina

Buitensportcentrum Schaselberg

Adres

Blauwenhoek 76, Londerzeel

 • 70 parkeerplaatsen (voorlopig)
 • fietsenstalling

Faciliteiten

 • atletiekpiste met alle voorzieningen voor de verschillende disciplines 
 • voetbalterrein A (100 op 69 meter) in natuurgras met verlichting
 • voetbalterrein B (84 op 55 meter) in natuurgras met verlichting
 • basketterrein (dat ook een minivoetbalterrein is)
 • skatepark
 • twee petanquebanen

Prijs (per uur)

Atletiekpiste

Het atletiekterrein is voor individuele sportbeoefenaars gratis en vrij toegankelijk uitgezonderd de uren die exclusief zijn voorbehouden (na reservatie):

 • dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur
 • woensdag van 17.30 tot 21 uur
 • vrijdag van 18 tot 20.30 uur
 • zondag van 10.30 tot 12 uur

Reservatie atletiekpiste inclusief atletiekaccommodatie en voetbalterrein A:  

 Categorie  prijs per uur zonder verlichting  prijs per uur met verlichting 
Categorie 1 6 euro niet van toepassing
Categorie 2 12 euro 16 euro
Categorie 3 27 euro 33 euro
Categorie 4 36 euro 44 euro

 

Voetbalterrein B

Reservatie voetbalterrein B: 

 Categorie  prijs per uur zonder verlichting  prijs per uur met verlichting 
Categorie 1 4 euro Niet van toepassing
Categorie 2 10 euro 12 euro
Categorie 3 24 euro 30 euro
Categorie 4 32 euro 40 euro

 

Categorie 1:

 • onderwijsinstellingen gevestigd in de gemeente

Categorie 2:

 • onderwijsinstellingen gevestigd buiten de gemeente
 • verenigingen die zijn erkend door de Gemeente Londerzeel

Categorie 3:

 • verenigingen die niet zijn erkend door de Gemeente Londerzeel
 • individuele gebruikers uit Londerzeel

Categorie 4:

 • initiatieven die niet staan vermeld in categorie 1, 2 of 3
 • commerciële instellingen of instellingen met winstgevend doel

Basketbalterrein, skateramp en petanquebanen

Gratis en vrij gebruik mits naleving van het reglement:

Huishoudelijk reglement: Skatepark Schaselberg (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2017.
Gepubliceerd op de website op 25 juli 2017.

Exclusief gebruik van het basketbalterrein kan enkel na reservatie bij de Sportdienst. Prijs: 10 euro per uur.

Openingsuren

Voor clubs: toegang tijdens de gereserveerde uren

Voor individuele sporters: gratis en vrije toegang buiten de trainingsuren van de clubs (geen gebruik van de kleedkamers en de terreinen zullen niet verlicht zijn)

Op feestdagen (zie: het algemeen reglement onderaan deze pagina) is het sportcentrum gesloten.

Info en reservatie

Bij de Sportdienst.

Reglement

Gebruiks- en tariefreglement Buitensportcentrum Schaselberg (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2017.
Gepubliceerd op de website op 28 juni 2017.