Deel deze pagina

Budgetbeheer

Wat?

Slaag je er niet in om de eindjes aan elkaar te knopen? Heb je het moeilijk met het beheren van je gezinsbudget?

Budgetbeheer kan je vergelijken met budgetbegeleiding, maar budgetbeheer gaat nog een stap verder. Bij budgetbegeleiding heb je je budget nog zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt je budget beheerd door een maatschappelijk werker. 

Hoe aanvragen?

Ga eerst en vooral langs bij het Welzijnsloket.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal en gaat na of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor jou.

Is budgetbeheer inderdaad iets voor jou? Dan zal de maatschappelijk werker een inventaris opstellen van al je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen. Het is vooral belangrijk dat je aanwezig bent, zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen…
  • bewijzen van schulden (overzicht van de schulden, wie zijn de schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.

Verdere verloop

Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op jouw naam. Al je inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Je maatschappelijk werker beheert deze rekening en betaalt er je kosten en eventuele schulden mee af.

Natuurlijk heb je ook 'leefgeld' nodig voor dagelijkse behoeftes. Daarom wordt er aan de budgetbeheerrekening een afnamerekening gekoppeld waar je toegang tot hebt. Je maatschappelijk werker zal hier wekelijks, tweewekelijks of maandelijks geld op storten.