Deel deze pagina

Budgetbegeleiding

Wat?

Bij budgetbegeleiding krijg je advies en steun en beheer je zelf je budget.

Heb je schulden? Dan kan je hiervoor ook juridisch advies krijgen. Bij deze vorm van budgethulp heb je dus nog steeds de touwtjes in handen. De maatschappelijk werker zoekt samen met jou naar mogelijkheden om makkelijker te leven binnen je budget.

Hoe aanvragen?

Ga eerst en vooral langs bij het Welzijnsloket.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal en gaat na of budgetbegeleiding een oplossing kan zijn voor jou.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen. Het is vooral belangrijk dat je aanwezig bent, zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen…
  • bewijzen van schulden (overzicht van de schulden, wie zijn de schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.