Deel deze pagina

Budget, meerjarenplan en jaarrekening

Budget en meerjarenplan

Het meerjarenplan is een concretisering van het bestuursakkoord. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de legislatuur. Het meerjarenplan voor 2014 tot 2019 werd dus opgemaakt in 2013.

Het budget bevat de verschillende beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan vertaald in concrete plannen en acties voor een bepaald jaar. Ook welke financiële middelen daar tegenover staan, staat in het budget.

Alle goedgekeurde documenten gerelateerd aan het budget en het meerjarenplan zijn te vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gemeentebestuur Londerzeel - Budgetwijziging 2019/1 (pdf - 1.17 MB)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 10 juli 2019.

OCMW-bestuur Londerzeel - Budgetwijziging in het kader van aanpassing MJP 2019/1 (pdf - 1.4 MB)
Goedgekeurd door de OCMW-raad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 12 juli 2019.

Jaarrekening

Eens het boekjaar afgesloten is, en alle uitgaven en ontvangsten van het specifieke jaar gekend zijn, wordt de jaarrekening opgemaakt.

Hierin worden voor alle acties, welke in het budget en meerjarenplan met geraamde cijfers opgenomen waren, de uiteindelijke definitieve bedragen opgenomen. Ook wordt het boekhoudkundig resultaat berekend.  

Alle goedgekeurde documenten gerelateerd aan de jaarrekening, zijn te vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gemeentebestuur Londerzeel - Jaarrekening 2018 (pdf - 5,8 MB)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 14 augustus 2019.

OCMW-bestuur Londerzeel - Jaarrekening 2018 - deel 1 (pdf - niet toegankelijk - 7,47 MB)
OCMW-bestuur Londerzeel - Jaarrekening 2018 - deel 2 (pdf - niet toegankelijk - 6,6 MB)
Goedgekeurd door de OCMW-raad op 28 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 14 augustus 2019.