Deel deze pagina

Budget, budgetwijziging en meerjarenplan

Budget

Het budget bevat de verschillende beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan vertaald in concrete plannen en acties voor een bepaald jaar. Ook welke financiële middelen daar tegenover staan, staat in het budget.

Alle goedgekeurde documenten gerelateerd aan het budget en het meerjarenplan zijn te vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gemeentebestuur Londerzeel - Budgetwijziging 2019/1 (pdf - 1.17 MB)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 10 juli 2019.

OCMW-bestuur Londerzeel - Budgetwijziging in het kader van aanpassing MJP 2019/1 (pdf - 1.4 MB)
Goedgekeurd door de OCMW-raad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 12 juli 2019.

Wat is een meerjarenplan?

Een meerjarenplan bevat volgende zaken:

  • de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur
  • concrete acties gekoppeld aan de beleidskeuzes
  • een financiële vertaling van de beleidskeuzes

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur, de concrete acties en de financiële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode (2020-2025) en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Het meerjarenplan kan beschouwd worden als een concretisering van het bestuursakkoord. Met andere woorden: het is een plan van aanpak om Londerzeel de volgende 6 jaren te besturen.

Is een meerjarenplan verplicht?

Volgens artikel 254 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) is een meerjarenplan verplicht. Het meerjarenplan moet op het einde van het eerste jaar van de nieuwe legislatuur worden opgesteld. Het meerjarenplan loopt tot het eerste jaar van de volgende legislatuur.

Het meerjarenplan start dus in het 2de jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe meerjarenplan loopt dus van het jaar 2020 tot het jaar 2025 en is opgemaakt voor 6 jaar.

Meerjarenplan 2020-2025

In 2019 heeft het bestuur een nieuw meerjarenplan opgesteld. Dit is het meerjarenplan 2020-2025. Dit meerjarenplan werd gewijzigd in 2020.

Het bestuur heeft 7 beleidsdoelstellingen opgesteld:

  1. het landelijke, leefbare en groene karakter van Londerzeel behouden en versterken
  2. Londerzeel is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers zich goed voelen
  3. Londerzeel is een klantvriendelijke, dynamische, efficiënte, interactieve en transparante organisatie
  4. Londerzeel werkt intern op een efficiënte manier
  5. Londerzeel stimuleert de sociale cohesie
  6. Londerzeel is een Vlaamse solidaire, toegankelijke en veilige gemeente
  7. Londerzeel biedt kwalitatief onderwijs aan

Gemeente- en OCMW-bestuur Londerzeel - Meerjarenplan 2020-2025 (deel 1)
Gemeente- en OCMW-bestuur Londerzeel - Meerjarenplan 2020-2025 (deel 2)

Goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad op 17 december 2019.

Aangepast door de gemeente- en OCMW-raad op 23 juni 2020.

Gepubliceerd op de website op 25 juni 2020.