Deel deze pagina

Meerjarenplan

Wat is een meerjarenplan?

Een meerjarenplan bevat volgende zaken:

  • de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur
  • concrete acties gekoppeld aan de beleidskeuzes
  • een financiële vertaling van de beleidskeuzes

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur, de concrete acties en de financiële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode (2020-2025) en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Het meerjarenplan kan beschouwd worden als een concretisering van het bestuursakkoord. Met andere woorden: het is een plan van aanpak om Londerzeel de volgende 6 jaren te besturen.

Is een meerjarenplan verplicht?

Volgens artikel 254 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) is een meerjarenplan verplicht. Het meerjarenplan moet op het einde van het eerste jaar van de nieuwe legislatuur worden opgesteld. Het meerjarenplan loopt tot het eerste jaar van de volgende legislatuur.

Het meerjarenplan start dus in het 2de jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe meerjarenplan loopt dus van het jaar 2020 tot het jaar 2025 en is opgemaakt voor 6 jaar.

Meerjarenplan 2020-2025

In 2019 heeft het bestuur een nieuw meerjarenplan opgesteld. Dit is het meerjarenplan 2020-2025. Dit meerjarenplan werd gewijzigd in 2020.

Het bestuur heeft 7 beleidsdoelstellingen opgesteld:

  1. het landelijke, leefbare en groene karakter van Londerzeel behouden en versterken
  2. Londerzeel is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers zich goed voelen
  3. Londerzeel is een klantvriendelijke, dynamische, efficiënte, interactieve en transparante organisatie
  4. Londerzeel werkt intern op een efficiënte manier
  5. Londerzeel stimuleert de sociale cohesie
  6. Londerzeel is een Vlaamse solidaire, toegankelijke en veilige gemeente
  7. Londerzeel biedt kwalitatief onderwijs aan

Gemeente- en OCMW-bestuur Londerzeel - Meerjarenplan 2020-2025 (aangepast op 19/12/2023) (pdf - 2.8 MB)
Aangepast door de gemeente- en OCMW-raad op 19 december 2023.
Gepubliceerd op de website op 20 december 2023.