Deel deze pagina

Budget en budgetwijziging 2019

Budget

Het budget bevat de verschillende beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan vertaald in concrete plannen en acties voor een bepaald jaar. Ook de financiële middelen die daar tegenover staan worden vermeld in het budget.

Budgetwijziging(en)

Het is ook mogelijk dat een of meerdere budgetwijzigingen door het OCMW- en/of het gemeentebestuur worden doorgevoerd. De budgetwijziging bestaat onder andere uit een verklarende nota. In deze nota wordt vermeld wat wordt gewijzigd en een motivering van de wijzigingen.

Alle goedgekeurde documenten gerelateerd aan het budget en het meerjarenplan zijn te vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gemeentebestuur Londerzeel - Budgetwijziging 2019/1 (pdf - 1.17 MB)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 10 juli 2019.

Gemeentebestuur Londerzeel - Budgetwijziging 2019/2 (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 7 januari 2020.

Gemeentebestuur Londerzeel - Budgetwijziging 2019/3 (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 7 januari 2020.

OCMW-bestuur Londerzeel - Budgetwijziging in het kader van aanpassing MJP 2019/1 (pdf - 1.4 MB)
Goedgekeurd door de OCMW-raad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 12 juli 2019.