Deel deze pagina

Bij overdracht van een grond

Je bent verplicht om bij het afsluiten van een overeenkomst tot overdracht van gronden bij OVAM een bodemattest - OVAM aan te vragen.

Dit attest vermeldt of voor het perceel in kwestie enige vorm van bodemverontreiniging bekend is. Het attest is bedoeld als bescherming van de koper tegen eventuele verborgen gebreken.

De aanvraagformulieren voor bodemattesten kun je aanvragen bij de dienst Omgeving of downloaden via OVAM. Vraag het bodemattest digitaal aan via OVAM.

Als het om gronden gaat waar activiteiten plaatsvinden (of plaatsvonden) of waar inrichtingen zijn die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, moet je eerst een bodemonderzoek laten uitvoeren. Hiervoor bestaat een indelingslijst.

Sinds 2012 is elk afgeleverd bodemattest vergezeld van een informatiebrochure over asbest. Zo wil OVAM elke nieuwe eigenaar informeren over de problematiek van asbestverontreinigingen in het algemeen en de mogelijkheden tot kosteloze sanering van asbestcementdraailingen door de OVAM.

In de meeste gevallen zorgt de notaris voor de aanvraag van een bodemattest.