Deel deze pagina

Bezoek aan het archief

Voorbereiding bezoek

Neem eerst en vooral contact op met het archief en geef aan wat je juist zoekt. Hoe gedetailleerder je vraag, hoe makkelijker de juiste bronnen kunnen worden aangereikt. Data, namen, locaties... kunnen helpen.

Het archief stelt stukken ter beschikking en geeft hierover uitleg maar doet geen historisch onderzoek.

Alle stukken worden ter beschikking gesteld en geraadpleegd in de leeszaal van het archief. Stukken worden niet uitgeleend.

Opzoekingen moeten door de bezoeker zelf gebeuren. Mogelijk zijn de stukken in andere talen opgesteld of in een oud schrift.

Moeten er toch opzoekingen, vertalingen, transcripties... worden gedaan? Dan wordt hiervoor een vergoeding/retributie gevraagd.

Leeszaal

Vooraleer je het Gemeentearchief bezoekt, lees je best het leeszaalreglement (pdf). Dit reglement verduidelijkt wat je kan verwachten maar ook wat het gemeentearchief van jou verwacht.

Documenten kopiëren en/of fotograferen is niet altijd toegestaan. Dit hangt af van de staat waarin de stukken zich bevinden.

De registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolking zijn gedigitaliseerd en worden enkel via de computer ter beschikking gesteld.

In de leeszaal vind je ook de handbibliotheek.

Maak een afspraak

Een bezoek aan het archief is enkel mogelijk na afspraak met de archivaris.

Maak een afspraak.

Klasbezoek

Klassen van de lagere school kunnen een rondleiding in het Administratief Centrum (AC) aanvragen. Bij een uitgebreid bezoek komt ook het Gemeentearchief aan bod. 

Reglement: leeszaal (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27 april 2010.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 27 april 2021.
Gepubliceerd op de website op 30 april 2021.