Deel deze pagina

Besluitenlijsten College en Vast Bureau

Zitting

Het College en het Vast Bureau vergaderen in principe elke maandagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar.

Besluiten

Hieronder vind je de samenvatting van de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen en van de beslissingen van het Vast Bureau, met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.

De verslagen worden gepubliceerd binnen 10 dagen na de zitting.

College

Vast bureau