Deel deze pagina

Aanvraag Belgische nationaliteit

Wat?

Na 5 jaar wettelijk verblijf kan je een aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit indienen. Dan moet je het volgende bewijzen:

 • sociale integratie: via een diploma van hoger middelbaar onderwijs, beroepsopleiding van minstens 400 uur of integratiecursus
 • economische participatie: 468 dagen gewerkt hebben (eventueel als zelfstandige) tijdens de 5 jaar voor de aanvraag
 • meerderjarigen: kennis van een van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits)

Na 10 jaar wettelijk verblijf kan je ook een aanvraag indienen. Dan moet je de deelname aan het sociale leven van de onthaalgemeenschap bewijzen.

Ben je gehuwd met een Belg(ische)? Dan kan je een aanvraag indienen na 5 jaar wettelijk verblijf en 3 jaar samenwoonst. Je moet je sociale integratie bewijzen:

 • door een diploma van hoger middelbaar onderwijs
 • door 234 dagen gewerkt te hebben
 • beroepsopleiding van minstens 400 uur of een integratiecursus

Overzicht procedures

Minderjarigen

 • toekenning van de Belgische nationaliteit door geboorte uit een Belgische vader of moeder (art. 8)
 • toekenning van de Belgische nationaliteit bij adoptie (art. 9)
 • toekenning van de Belgische nationaliteit voor staatlozen in België geboren (art. 10)
 • toekenning aan minderjarigen van de derde generatie in België geboren (art. 11 §1)
 • toekenning van de Belgische nationaliteit bij geboorte in België (art. 11§ 2)
 • toekenning van de Belgische nationaliteit voor minderjarigen waarvan één van de ouders de Belgische nationaliteit verkregen heeft (art. 12)

Meerderjarigen

Voor het "verkrijgen van de nationaliteit door een nationaliteitsverklaring" (art.12 bis) vraagt een meerderjarige de Belgische nationaliteit aan door een verklaring af te leggen over:

 • geboorte in België (art. 12 bis §1,1°)
 • wettelijk verblijf van minstens 5 jaar (art.12 bis §1,2°)
 • huwelijk met een Belg(ische) (art.12 bis §1,3°)
 • ouder te zijn van een minderjarig kind met de Belgische nationaliteit (art.12 bis §1,3°)
 • invaliditeit of het bereiken van de pensioenleeftijd (art.12 bis §1,4°)
 • wettelijk verblijf van minstens 10 jaar (art.12 bis §1,5°)

Het "verkrijgen van de nationaliteit door naturalisatie" (art. 19) kan via:

 • naturalisatie op basis van bijzondere verdiensten (art. 19 §1)
 • naturalisatie als erkende staatloze (art. 19 §2)

Kostprijs?

Een meerderjarige betaalt voor een aanvraag een registratierecht van 150 euro. Dit kan via het registratiekantoor van Meise (Groenlaan 51, 1800 Vilvoorde) of online via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Na de betaling is het betalingsbewijs binnen de 24 uur beschikbaar in pdf-formaat via de rubriek “mijn documenten”.

Afspraak dossiersamenstelling

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken om je dossier samen te stellen.

Spreek je geen Nederlands? Dan moet je een tolk meebrengen. Alle documenten moeten in het Nederlands zijn opgesteld.

Na betaling van de onkosten maakt de dienst Burgerzaken het dossier over aan het parket. Je ontvangt daarvan een ontvangstbewijs. Vanaf deze datum begint de termijn te lopen.

Bij een negatief advies kan je eventueel in beroep gaan. Ook daarvoor maak je een afspraak met de dienst Burgerzaken, die samen met jou de procedure overloopt.

Maak een afspraak.