Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Publieke inspraak: Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Banner Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Omschrijving

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wil de provincie de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid binnen de provincie opnieuw uitzetten.

De provincie werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.

De deputatie keurde de conceptnota goed op 9 mei 2019. De milieueffecten moeten in kaart gebracht worden door de opmaak van een milieueffectenrapport (MER).

De kennisgevingsnota waarin staat hoe de deskundigen de milieueffecten gaan onderzoeken vormt een bijlage bij de conceptnota.

Het is de bedoeling dat er uit de inspraak zoveel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om het onderzoek in de MER te verbeteren en/of te vervolledigen.

Inzage

De nota ligt van zondag 1 december 2019 tot en met vrijdag 14 februari 2020 ter inzage bij:

  • het onthaal van het Administratief Centrum.
  • het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Je kunt de kennisgevingsnota ook downloaden op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

De provincie organiseert op woensdag 4 december 2019 een startmoment in het Provinciehuis, Provincieplein1, 3010 Leuven.

Je kunt van zondag 1 december tot en met vrijdag 14 februari 2020 op verschillende manieren je mening geven:

  • per mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be
  • schriftelijk en per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14 en 21 uur (je komt langs wanneer het je past).