Deel deze pagina

Kwalitatief onderwijs

De Gemeente wil inzetten op kwalitatief onderwijs, en dit zowel op vlak van pedagogie als omkadering. De ouders, de leerkrachten, de directie en de scholen zijn allemaal belangrijke doelgroepen die betrokken moeten zijn bij deze doelstelling. Zij hebben namelijk een enorme invloed op de vorming en ontwikkeling van de kinderen en de jongeren.

Actieplannen

Om deze doelstelling te realiseren, heeft de Gemeente verschillende actieplannen opgesteld. Elk actieplan bestaat uit een of meerdere acties.

Motiveren om talenten/passies te ontdekken

De Gemeente wil kinderen, jongeren en leerkrachten motiveren om hun talenten en passies te ontdekken door hen op een positieve manier uit te dagen. Een van de acties binnen dit plan is via enquêtes herhaaldelijk bevragen op welke wijze de werking van het gemeentelijk onderwijs wordt ervaren. Op basis van de resultaten uit de enquêtes kunnen corrigerende acties opgezet worden.

Kwalitatieve pedagogische werking

De Gemeente wil een kwalitatieve pedagogische werking garanderen. Het gemeentelijk onderwijs moet daarom beschikken over voldoende en kwalitatieve pedagogische materialen.

Doelgroepenbeleid

De Gemeente wil een doelgroepenbeleid voeren. De verschillende belanghebbenden van dit doelgroepenbeleid zijn:

  • lokale economie
  • leerlingen
  • ouders
  • omwonenden

Samenwerkingsverbanden

De Gemeente wil blijvend samenwerken met andere scholen door middel van scholengemeenschappen.

Verder investeren schoolinfrastructuur

Er wordt verder geïnvesteerd in de schoolinfrastructuur zodat we kwalitatief onderwijs kunnen garanderen voor de actuele leerlingenaantallen.

Samenwerking met Vrije Tijd

De Gemeente wil een transversale werking opzetten tussen de diensten Vrije Tijd, het Zorg- en Welzijnsloket en de scholen.