Deel deze pagina

Vlaamse, solidaire, toegankelijke en veilige gemeente

De Gemeente wil dat Londerzeel een Vlaamse, solidaire, toegankelijke en veilige gemeente is voor al zijn inwoners. Londerzeel moet dus een Vlaamse gemeente zijn waar mensen hulp en ondersteuning krijgen, waar niet wordt gediscrimineerd en iedereen welkom is en waar elke inwoner zich veilig voelt, zowel binnen in zijn of haar huis als buiten op straat.

Actieplannen

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, heeft de Gemeente verschillende actieplannen opgesteld. Elk actieplan bevat een of meerdere acties.

Ontwikkelen lokaal sociaal beleid

De Gemeente wil een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid voeren. Een actie binnen dit beleid is een onderzoek voeren naar de implementatie van het concept ‘leeftijdsvriendelijke gemeente.’ Verder moet binnen dit lokaal sociaal beleid aandacht geschonken worden aan de vergrijzing. Zo moet er een onderzoek worden gevoerd naar de lokale impact van de vergrijzing. Op deze manier kan worden vastgesteld of de vergrijzing mogelijke opportuniteiten of valkuilen met zich meebrengt.

Integraal integratiebeleid

De Gemeente wil een integraal integratiebeleid voeren. Er wordt een integratie-ambtenaar aangeworven voor de uitwerking van dit beleid. Verdere acties zijn de bekendheid van (jeugd)verenigingen bij anderstalige kinderen en hun ouders vergroten en huiswerkbegeleiding organiseren voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking. Andere acties binnen dit plan zijn het ontwikkelen van laagdrempelige, begrijpbare folders met pictogrammen en het aanbieden van informele taaleducatie, gericht op anderstalige nieuwkomers en inwoners.

WZC voor kwalitatief hoogstaande zorg

De Gemeente wil dat woonzorgcentrum Herfstvreugde nog meer investeert in kwalitatief hoogstaande zorg die is aangepast aan de noden en mogelijkheden van de bewoners. De assistentiewoningen Residentie Eikenhof worden aangepast en gerenoveerd.

Regierol lokaal kind- en jeugdvriendelijk beleid

De Gemeente wil als lokaal bestuur vanuit een lokaal netwerk de regierol opnemen inzake een lokaal kind- en jeugdvriendelijk beleid. Via dit beleid moeten kinderen en jongeren versterkt worden door hen leer- en ontwikkelingskansen aan te bieden en de zelfredzaamheid van de ouders te verhogen. Een Huis van het Kind wordt opgericht.

Veilig Londerzeel

De Gemeente wil inzetten op een veilig Londerzeel. Een eerste actie om van Londerzeel een veilig Londerzeel te maken is de opstart van een overlegplatform tussen de Gemeente en de politiezone K-L-M. Dit platform dient om de overlastproblematiek binnen de gemeente te organiseren. Een tweede actie is de opstart van een digitaal communicatieplatform per wijk in het kader van de veiligheid.

Hulp bieden

Er zijn verschillende actieplannen opgesteld die benadrukken dat de Gemeente hulp wil blijven bieden aan de burger:

  • financiële en materiële ondersteuning
  • budget- en schuldhulpverlening
  • woonbegeleiding
  • juridische basisdienstverlening
  • ondersteuning bij het vinden van een gepaste dagbesteding
  • ondersteuning bij energieproblematieken

Uitbouwen 'dementievriendelijke gemeente'

Het gemeentebestuur wil Londerzeel verder uitbouwen als een 'dementievriendelijke gemeente.’ Er zijn verschillende acties opgesteld om dit verder uit te bouwen. Zo moet onder meer een buddywerking georganiseerd worden, de Familiegroep Jongdementie regio Londerzeel verder ontwikkeld worden en een preventie rond ‘Vermissing’ georganiseerd worden.

Uitbouwen 'gezonde gemeente'

Londerzeel moet verder uitgebouwd worden als een ‘gezonde gemeente.’ Daarom wordt een integraal jaarprogramma rond gezondheidsthema’s opgemaakt. Mogelijke gezondheidsthema’s binnen dit programma zijn valpreventie, de strijd tegen borstkanker, de zomerhitte en de winterkoude. Er wordt eveneens een actieplan opgemaakt dat leerlingen moet stimuleren om gezond te eten en veel te bewegen.

Mantelzorgwerking

De mantelzorgwerking wordt verder uitgewerkt. Zo kan de Gemeente ook initiatieven van vrijwillige en informele zorg ondersteunen. Een actie binnen dit plan is het organiseren van vormingsmomenten voor mantelzorgers. Verder moeten onder meer ontmoetingsmomenten georganiseerd worden voor jongeren die geconfronteerd worden met rouw en verlies en voor vrouwen die geconfronteerd worden met (borst)kanker.

Inzet op ondersteuning ouderen

De Gemeente wil inzetten op de ondersteuning van ouderen in de verschillende fasen van hun zorg, gericht op zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en met een eigen aanbod aan residentiële opvang.