Deel deze pagina

Efficiënte interne werking

Er moet op een efficiënte manier worden gewerkt. Een efficiënte interne werking kan gerealiseerd worden door zo goed mogelijk gebruik te maken van de medewerkers, door planmatig te werken en door zo goed mogelijk in te zetten op de competenties van de medewerkers.

Actieplannen

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, heeft de gemeente verschillende actieplannen opgesteld. Elk actieplan bestaat uit een of meerdere acties.

Leidraad organisatiebeheersing lokale besturen

De Gemeente wil de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen hanteren als werkinstrument. Deze leidraad is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen. Dankzij deze gids wordt het mogelijk om eerst de werkprocessen op een overzichtelijke manier in kaart te brengen zodat deze vervolgens verbeterd kunnen worden. De gids kan helpen om de belangrijkste processen te documenteren via duidelijke en volledige procedures.

Nieuwe technologieën interne werking

De Gemeente staat open voor nieuwe technologieën die de interne werking van de organisatie kunnen versterken. Deze nieuwe technologieën kunnen op verschillende locaties worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld binnen de kantoorruimtes, maar ook op straat. Voorbeelden van nieuwe technologieën die de Gemeente wil implementeren zijn: intelligente afvalbakken, monitoring van parkeerplaatsen, draadloos netwerk in de dorpskernen…

Consequent en realistisch beleid voeren

De Gemeente wil een realistisch beleid voeren en tegelijkertijd de financiële gezondheid van de organisatie bewaken. Daarom wordt in de gemeentelijke scholen de bezettingsgraad opgevolgd om een onderbouwd advies te formuleren omtrent de maximale capaciteit. Op deze manier kan de Gemeente indien nodig maatregelen nemen. Daarnaast wordt er ook ingezet op een systeem waarbij subsidiemogelijkheden bij projecten op een systematische manier worden onderzocht.