Deel deze pagina

Klantvriendelijke organisatie

De wereld digitaliseert. De burger verwacht dan ook van de overheid dat informatie en documenten die worden aangereikt op een snelle, duidelijke, toegankelijke en eenvoudige manier online of digitaal kunnen geraadpleegd en aangevraagd worden. Net daarom wil Londerzeel een klantvriendelijke, dynamische, efficiënte, interactieve en transparante organisatie zijn.

Actieplannen

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, heeft de gemeente verschillende actieplannen opgesteld. Elk actieplan bestaat uit een of meerdere acties.

Inzetten op digitalisering

De Gemeente wil inzetten op digitalisering, maar ook op online toepassingen en een vereenvoudiging van zowel de interne als externe werkprocessen.

Delen van informatie

De Gemeente wil informatie delen op een structurele, uniforme en interactieve wijze. Een communicatiebeleidsplan. Voor het GIL wordt zowel een nieuwe visie als een nieuw design ontwikkeld.

Transparant en participatief beleid

De Gemeente wil een transparant en participatief beleid voeren. Transparant betekent op een open en duidelijke manier over iets communiceren. Zo wil de Gemeente alle informatie in duidelijk en eenvoudig Nederlands brengen. Op deze manier kan iedereen de boodschap begrijpen. Het participatieve aspect duidt op de deelname en/of inspraak van burgers.

Communicatie en promotie door de dienst Vrije Tijd

De Gemeente wil dat de dienst Vrije Tijd op een prikkelende manier communiceert en promotie voert. Hiervoor wordt een huisstijl en communicatiestrategie ontwikkeld. Deze strategie richt zich zowel op brede als specifieke doelgroepen. In het kader van deze strategie wil de Gemeente onder meer doelgroepgerichte flyers ontwerpen. Daarnaast moet alle informatie over het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren (digitaal) gebundeld worden.