Deel deze pagina

Aantrekkelijke werkgever

Een gemeente heeft net zoals bedrijven personeel nodig om te kunnen functioneren. Daarbij is het belangrijk dat het huidig personeel tevreden is en blijft, maar ook dat er nieuwe personeelsleden worden aangeworven. Daarom wil de Gemeente een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers zich goed voelen.

Actieplannen

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, werden verschillende actieplannen opgesteld. Elk actieplan bestaat uit een of meerdere acties.

Stimuleren en belonen medewerkers

De Gemeente wil medewerkers stimuleren en belonen door middel van een moderner en flexibeler waarderingssysteem. Een van de acties is het opstellen van een visienota rond de waardering en motivatie van de medewerkers. Deze visienota schenkt aandacht aan waardering, feedback en betrokkenheid vanuit de Gemeente naar het personeel.

Uitwerken ruimer welzijnsbeleid

De Gemeente wil een ruimer welzijnsbeleid uitwerken om de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers te verbeteren. Een eerste actie is de nodige aanpassingen uitvoeren op de werkvloer om de fysieke gezondheid van het personeel te verbeteren. Een andere actie is blijven inzetten op flexibel en tijds- en plaatsonafhankelijk werken.

Inzetbaarheid en tevredenheid medewerkers

De Gemeente wil de inzetbaarheid en tevredenheid van de medewerkers verhogen. Feedback vragen aan de medewerkers en hen de mogelijkheid geven om vorming te volgen is daarom van belang. Verder moet voldoende ondersteuning, maar ook begeleiding en/of opleiding aangeboden worden aan alle personeelsleden bij de uitoefening van hun taken. Voor het voltallige onderwijzend personeel wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan voorzien.

Personeelsnoden onderwijs

De Gemeente investeert in personeel voor het onderwijs bovenop wat de Vlaamse overheid betaalt. Er wordt geanalyseerd en geëvalueerd wat er momenteel wordt geïnvesteerd. Op deze manier worden de noden in kaart gebracht en wordt ervoor gezorgd dat de middelen zo goed mogelijk worden ingezet.